Finn aktuelt

Viser 23941-23960 av 25180 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utelukkelse av selskaper fra SPU og endringer i statsobligasjonsunntaket

  30.01.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har besluttet å utelukke selskapene Sesa Sterlite, Africa Israel Investments og Danya Cebus fra SPU.

 • Møtte Sveriges energiminister

  29.01.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien møtte onsdag sin svenske kollega, Sveriges IT- og energiminister Anna-Karin Hatt.

 • Viderefører ordningen med utsatt frist ved elektronisk innsending

  29.01.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift som viderefører ordningen med utsatt frist ved elektronisk innsending av årsregnskap mv.

 • Utlysing: Reisestøtte til kulturutveksling med Litauen og Romania

  29.01.2014 Nyheit Utenriksdepartementet

  No er det igjen mogleg å søke om reisestøtte til Romania og Litauen for å førebu kultursamarbeidsprosjekt gjennom EØS-midla.

 • Møtte Dyrevernalliansen

  29.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal har hatt møte med Dyrevernalliansen om flere tema innen dyrevelferd.

 • Afrikansk svinepest sprer seg

  29.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Litauiske veterinærmyndigheter meldte 24. januar om to tilfeller av afrikansk svinepest på villsvin nær Vilnius ved grensen til Russland.

 • Rekord for Grüne Woche i Berlin

  29.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mat- og landbruksmessen Grüne Woche i Berlin har i år hatt den største internasjonale deltakelsen siden oppstarten i 1926. Over 410 000 besøkende har strømmet til messen, og har i løpet av 10 dager lagt igjen 47 millioner Euro.

 • Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

  29.01.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  God og relevant kunnskap er avgjørende for god politikkutforming. Regjeringen vil styrke forskningsinnsatsen ved å etablere et nytt forskningsprogram om vold i nære relasjoner i Norge.

 • Skipsfart i Arktis

  29.01.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fremtidige muligheter for økt skipsfart langs den nordlige sjøruten var tema da Nærings- og fiskeridepartementet arrangerte workshop om skipsfart i Arktis onsdag 22. januar på Framsenteret i Tromsø.

 • Barnehage gir bedre språk

  29.01.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Gutter drar mer nytte av å gå i barnehage enn jenter dersom man bare ser på deres språkutvikling.

 • Retningslinjer for boliglån

  29.01.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag mottatt svar fra Finanstilsynet på oppdraget fra departementet om å se nærmere på hvordan retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål fungerer. Tilsynet vurderer i brevet hvordan retningslinjene

 • Rapport til FN om menneskerettighetene i Norge

  29.01.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Regjeringen har levert rapport til FNs menneskerettighetsråd om gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. Rapporten er med på å danne grunnlaget for FNs landhøring av Norge i april. Forrige landhøring av Norge var i 2009.

 • Omsorg gjennom mat og måltider

  29.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug åpnet i går en konferanse om mat for eldre og pleietrengende sammen med statssekretær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet. - Dette er noe som har stor betydning for svært mange mennesker og som

 • UNESCO-rapport: Millioner av jenter ikke på skole

  29.01.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Å utdanne jenter bidrar til mindre barnedødelighet, bedre helse, utjevning av lønnsforskjeller og økonomisk vekst. Likevel begynner millioner av jenter aldri på skole.

 • Ordførere markerte verdensarvnominasjon

  29.01.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Stolte ordførere fra Tinn og Notodden fikk signert nominasjonen for industrianleggene på Rjukan og Notodden av klima- og miljøministeren og Riksantikvaren tirsdag. Nå sendes den ned til Unesco i Paris.

 • Kurs for mersmak for eldre ganer

  29.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug inviterer kjøkkenpersonell og ansatte som anretter maten på aldersinstitusjoner til inspirasjonsdager i 2014.

 • Fylkesnytt fra Oslo og Akershus 1/2014

  29.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Oslo og Akershus er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om urbant landbruk som er viktig for omdømme til landbruket.

 • Forsvarsministeren til München tryggingspolitiske konferanse

  29.01.2014 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltek på München tryggingspolitiske konferanse frå 31. januar - 2. februar 2014.

 • Åpnet kraftledningen Sima-Samnanger

  28.01.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien deltok tirsdag på åpningen av kraftledningen fra Sima til Samnanger i Hardanger.

 • Staten tilbyr reindriften 109,5 millioner kroner

  28.01.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statens forhandlingsutvalg har i dag lagt fram tilbud til reindriftsavtaleforhandlingene. Statens forhandlingsutvalg foreslår en ramme på 109,5 millioner kroner. Dette er tilsvarende ramme som i gjeldende avtale.

Til toppen