Finn aktuelt

Viser 23941-23960 av 27490 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Bedre busstilbud med konkurransedyktige ekspressbusser

  20.08.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  - Lettest mulig omstiging fra bil til buss, bedre fremkommelighet for buss i trafikken og utbygging av innfartsparkering er blant tiltakene som kan gjøre det mer attraktivt å reise med ekspressbuss, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Mæland møtte næringsorganisasjonene om Russland

  20.08.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland møtte i dag flere norske næringsorganisasjoner. Tema var hvilke konsekvenser de nye restriktive tiltakene mot Russland kan få for næringslivet.

 • Snart NATO-toppmøte: Hva mener Norge om fremtidens NATO?

  20.08.2014 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og utenriksminister Børge Brende inviterer til seminar, der de vil innlede om norske posisjoner frem mot NATO-toppmøtet 4.-5. september.

 • Åpnet nytt lokalsykehus

  20.08.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie deltok på åpningen av Nordlandssykehuset Vesterålen 20.august. Det er ikke åpnet noe nytt lokalsykehus i Norge siden 1991.

 • Hjort 2014

  20.08.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Seminaret Hjort 2014 i regi av Norsk Hjortesenter ønsker i år ta opp to hovedtemaer; arealbrukskonflikter og næringsutvikling rundt hjorten som naturressurs. 27.-28. august, Bergen.

 • Utredning om nytt nasjonalt beredskapssenter

  20.08.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) har mottatt konseptvalgutredningen fra Politidirektoratet om hvordan politiets nasjonale beredskapsressurser bør innrettes og plasseres. I utredningen lanseres Grønmo som alternativ lokalisering

 • Legger Liers plan til grunn for størrelsen på viltkorridor

  19.08.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger Liers kommuneplan til grunn når det gjelder størrelsen på viltkorridor ved Gjellebekk.

 • Åpnet Gudrun-feltet

  19.08.2014 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tord Lien åpnet i dag olje- og gassfeltet Gudrun i Nordsjøen. Feltet, som ligger om lag 200 km vest for Stavanger og ble funnet så tidlig som i 1975, vil bidra til sysselsetting og verdiskaping i

 • Åpningen av Gudrun-feltet

  19.08.2014 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tord Lien deltok i dag under åpningen av Gudrun-plattformen i Nordsjøen.

 • Norge gir støtte til behandling av sårede pasienter fra Gaza

  19.08.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den humanitære situasjonen i Gaza er alvorlig, med mange hardt skadde sivilpersoner og mangel på medisinsk utstyr og behandlingskapasitet. - Norge har i dag besluttet å bevilge ti millioner kroner for å styrke palestinske helseinstitusjonenes evne

 • Andre innspelmøte om melding til Stortinget om havbruksnæringa

  19.08.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker inviterer til det andre innspelmøte om ny melding til Stortinget om korleis vi skal få til føreseieleg og miljømessig berekraftig vekst i havbruksnæringa. Møtet skal haldast i Bergen.

 • Åpnet Møteplass for folkehelse

  19.08.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  21 prosent av oss er ensomme. Å synge i kor eller å spille sjakk er først og fremst lærerikt og morsomt, men også bra for helsa. Mandag arrangerte Frivillighet Norge og Helse- og omsorgsdepartementet Møteplass for folkehelse.

 • God kornprognose

  19.08.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  En ny kornprognose tilsier at tilgangen på norsk korn vil være 21 prosent over fjoråret og åtte prosent over gjennomsnittet for de siste fem åra. Økningen skyldes høyere avlinger for alle kornarter.

 • Statsråd fikk tommel opp hos Stormberg

  19.08.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson besøkte forrige uke Stormberg-butikken i Kristiansand. Kleskjeden benyttet besøket til å støtte regjeringens forslag om åpne opp for flere midlertidige ansettelser som et viktig verktøy for å inkludere

 • Forskere peker på behov for endringer i sjømatindustrien

  19.08.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt to rapporter om lønnsomhet og konkurransekraft i sjømatindustrien. Rapportene inngår i Sjømatindustriutvalgets arbeid som skal være ferdig ved årsskiftet.

 • Spennvidden, mangfoldet og det internasjonale miljøet

  18.08.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Tittelen over oppsummerer noe av det ambassaderåd Paal Ivar Aavatsmark setter mest pris på ved jobben. Den forteller dermed også hva han kommer til å savne når hans tid ved EU-delegasjonen nå er over.

 • Fiskeriråden vender skuta hjemover

  18.08.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Reformen av EUs fiskeripolitikk har vært den viktigste saken de siste årene, sier Rune Dragset, etter fire år som fiskeriråd ved EU-delegasjonen i Brussel.

 • Ny våpeninstruks for politiet på høyring

  18.08.2014 Nyheit Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag framlegg til ny våpeninstruks for politiet på høyring. Framlegget til ny våpeninstruks tek omsyn til dei endringar som har skjedd i politiet sidan gjeldande våpeninstruks vart fastsett i 1989.

 • Forenkling av offentlige krav til hesteavl

  18.08.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har som et ledd i regelverksforenkling, foreslått å endre de offentlige kravene til hesteavl.

 • Må samarbeide for å møte helsetrussel

  18.08.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Feil bruk av antibiotika har ført til motstandsdyktige bakterier som representerer en alvorlig global helsetrussel. En ekspertgruppe har gitt regjeringen råd om hvordan Norge bør møte denne trusselen.