Finn aktuelt

Viser 24121-24140 av 30242 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offentlig søkerliste til embetet som fylkesmann i Aust- og Vest-Agder

  24.03.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Søknadsfristen til embete som fylkesmann i Aust- og Vest-Agder gikk ut 19. mars 2015. Det er totalt 10 søkere til embetet; tre kvinner og syv menn.

 • Mottok utredning om regler for tap av statsborgerskap

  23.03.2015 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Professor Benedikte Moltumyr Høgberg overleverte sin utredning og sine anbefalinger til om det skal innføres regler om tap av statsborgerskap til statsråd Solveig Horne.

 • Endringer i barnehageloven utsatt

  23.03.2015 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Proposisjonen om endringer i barnehageloven blir ikke sendt til behandling i Stortinget denne våren.

 • Diskuterte energi i Brussel

  23.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norges rolle som en trygg, stabil og langsiktig leverandør av gass til Europa ble vektlagt da utenriksminister Børge Brende diskuterte energi på Brussels Forum lørdag 21. mars.

 • Nett-tv

  -Vi bygger morgendagens kunnskapssamfunn

  23.03.2015 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Norge må omstille seg for å sikre arbeidsplasser og velferd i fremtiden. En viktig nøkkel er økt kvalitet i høyere utdanning og forskning. Derfor vil regjeringen samle ressursene på færre, men sterkere universiteter og høyskoler i alle regioner.

 • Straffedømte nektes innreise

  23.03.2015 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  - Stortinget godkjente 17. mars 2015 regjeringens forslag om å nekte innreise for personer som har begått alvorlige straffbare forhold i utlandet. Det innebærer at flere straffbare handlinger kan danne grunnlag for bortvisning selv om de ligger

 • Nett-tv

  Overlevering av NOU om tap av statsborgerskap

  23.03.2015 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Professor Benedikte Moltumyr Høgberg overleverer sin utredning om regler for tap av statsborgerskap til statsråd Solveig Horne.

 • 270 millioner kroner til forskning og innovasjon

  23.03.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  BIONÆR har utlyst prosjektmidler for nye prosjekter i 2016. Det er satt av inntil 270 millioner kroner til forskerprosjekter og innovasjonsprosjekter i 2016.

 • Ny emballasje skal redusere matsvinnet

  23.03.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det kastes altfor mye mat! Nå jobber forskere sammen med mat-, emballasje- og utstyrsprodusenter for å utvikle løsninger som bidrar til at mer av maten blir spist.

 • Statskog tilbyr buer og koier i påsken

  23.03.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Tar du til takke med overnatting på brisk, utedo og vann fra bekken, er det mange muligheter. I tillegg til utleiehytter og hytter på åremål, har Statskog over 100 buer og koier rundt om i landet. Noe å satse på i påsken?

 • Ambisiøse regnskogsmål på verdens skogdag

  23.03.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  - Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at vi ikke kan nå våre klimamål bare ved å redusere utslippene. Vi må også øke det globale opptaket av klimagasser gjennom bevaring av skog og gjenplanting, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

 • EØS-midlene: Video skaper oppmerksomhet om netthets i Europa

  23.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Håpefulle skuespillere får sjokk når de blir bedt om å oversette kommentarer på Facebook.

 • EU-erklæring i anledning ettårsmarkeringen for annekteringen av Krim

  23.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  23. mars sluttet Norge seg til EUs erklæring i anledning ettårsmarkeringen for annekteringen av Krim.

 • EU-kommisjonen vil styrke konkurransemulighetene i europeisk luftfart

  23.03.2015 Nyhet Samferdselsdepartementet

  EU-kommisjonen publiserte 19. mars en offentlig høring om den kommende Luftfartspakken. Formålet med høringen er å la interesserte parter si sin mening om hvordan konkurransemulighetene kan styrkes i europeisk luftfart.

 • Landsdekkende såkornfond til Bergen og Nord-Norge

  21.03.2015 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen oppretter nå to nye landsdekkende såkornfond. Fondene skal forvaltes fra Bergen og Nord-Norge. Såkornfond investerer i unge, innovative bedrifter med internasjonalt vekstpotensial. Staten vil bidra med 150 millioner kroner i

 • - Krim er en del av Ukraina

  21.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  - I dag er det ett år siden president Putin med et pennestrøk forsøkte å legitimere anneksjonen av Krim og endre Ukrainas og Russlands grenser. Dette er første gang siden andre verdenskrig at grenser i Europa er forsøkt endret på denne måten, sier

 • Brende fordømmer moskeangrepet i Jemen

  20.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg fordømmer dagens terroraksjon i Jemen på det sterkeste. Et angrep på mennesker samlet til fredagsbønn er en uhyrlig og hensynsløs voldshandling, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Ny rapport om vold og voldtekt i oppveksten

  20.03.2015 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har gjennomført en undersøkelse om vold og voldtekt i oppveksten til norske barn og unge.

 • ERIC-forordningen innlemmet i EØS-avtalen

  20.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  På møtet i EØS-komiteen 20. mars ble 61 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse var en forordning om felleseuropeiske forskningsinfrastrukturer, ERIC-forordningen.

 • Utdrag frå olje- og energiminister Tord Lien sin kalender for veke 13

  20.03.2015 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.