Finn aktuelt

Viser 25581-25600 av 27476 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Sanner åpnet utviklingsprogram for byregioner

  24.03.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner startet sist uken det nye utviklingsprogrammet for byregioner. 33 byregioner er med i programmet, som skal gi kunnskap om hvordan samspillet mellom byene og omlandet foregår - og hvilke faktorer

 • Nedgangen i omdisponering av dyrka jord fortsetter

  24.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Foreløpige tall for omdisponering dyrka jord etter plan- og bygningsloven og jordloven i 2013 er 5 559 daa. Dette er 1 008 daa lavere enn endelig tall for 2012. Dette viser de foreløpige KOSTRA-tallene for rapportering på "Forvaltning av

 • Håndhever EUs konkurranseregler

  24.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Jurist Anneline Vingsgårds oppgave er å avdekke brudd på konkurransereglene i EU. Som nasjonal ekspert i Europakommisjonen sørger hun for at selskaper som bedriver kartellvirksomhet blir avslørt og bøtelagt.

 • Ny veileder om utskilling av virksomhet fra staten

  24.03.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  En ny veileder skal sørge for gode beslutninger og prosesser når oppgaver skal flyttes ut av staten.

 • Prosjektbank for kulturprosjekter

  24.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Hva har norske stavkirker og polske veilaltere til felles? Hvordan fungerer bibliotekene som flerkulturell møteplass? Svarene får du i den nye prosjektbanken for kulturprosjekter.

 • Priv til red: Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkjer Oppland tysdag 25. mars

  24.03.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Tysdag 25. mars besøkjer Bent Høie Sykehuset Innlandet, Gjøvik og Lillehammer, Bøverbru skole på Toten og Søre Ål bo- og servicesenter på Lillehammer.

 • Ny forskrift fastsatt: Startlån målrettes mot de vanskeligst stilte på boligmarkedet

  24.03.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Ordningen med startlån blir mer målrettet mot personer med langvarige bolig- og finansieringsproblemer. Regjeringen endrer forskriften for denne ordningen fra 1. april 2014.

 • Utdrag frå olje- og energiminister Tord Lien sin kalender for veke 13

  23.03.2014 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt følgjande faste postar i sine vekeprogram: Regjeringskonferanse på statsministerens kontor måndag og torsdag kl 12.15, og Statsrådets møte på Slottet fredag kl 11.00. Det kan bli endringar i programmet.

 • Rekordmange lærere vil ta videreutdanning

  23.03.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Over 7 000 lærere har søkt om videreutdanning for skoleåret 2014/2015. Det er en økning på 75 prosent fra i fjor. Økningen er størst for fagene matematikk og naturfag. - Aldri før har det blitt gitt tilbud om videreutdanning til så mange lærere. Vi

 • Rekordmange lærere vil ta videreutdanning

  23.03.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Over 7000 lærere har søkt om videreutdanning for skoleåret 2014/2015. Det er en økning på 75 prosent fra i fjor. Økningen er størst for fagene matematikk og naturfag. - Aldri før har det blitt gitt tilbud om videreutdanning til så mange lærere. Vi

 • Trygge rammer for omskjæring av gutter

  23.03.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  - Regjeringen vil skape tryggere forhold for norske gutter som omskjæres, ved å få dette inn i det offentlige helsevesenet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 • Redusert utbyttekrav til Avinor

  21.03.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Regjeringen vil foreslå for Stortinget å redusere Avinors utbyttekrav for regnskapsårene 2014-2017. Forslaget legger til rette for større handlingsrom og gir selskapet bedre insentiver i en periode med store investeringer.

 • Fra Bryne til Brussel

  21.03.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Ved Bryne videregående skole har de funnet ut at det er grenser for hvor mye de kan lære om europeisk politikk i klasserommet hjemme på Jæren. Derfor drar de til Brussel i stedet.

 • Presseinvitasjon: Samferdselsministeren til Bodø, Mo i Rana og Trondheim

  21.03.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøker mandag og tirsdag Bodø, Mo i Rana og Trondheim.

 • Bevaring av skog gir grønn vekst

  21.03.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Å bevare skog gjennom REDD+ åpner for utvikling av nye grønne næringer og arbeidsplasser. Det er budskapet i en ny FN-rapport som offentliggjøres i dag på den internasjonale skogdagen.

 • En grunnlovsfortelling

  21.03.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  En 200 år gammel lov - hva har den med oss å gjøre? Animasjonsfilmen "En grunnlovsfortelling" forteller deg hvordan Grunnloven kan ha betydning for sammenhenger vi opplever hver eneste dag.

 • Direktør for Nasjonalbiblioteket (Nasjonalbibliotekar)

  21.03.2014 Nyhet Kulturdepartementet

  Vi søker en strategisk og resultatorientert leder som kan bidra til å videreutvikle institusjonens samfunnsoppdrag og posisjon som et spennende og moderne nasjonalbibliotek. Stillingen som direktør forutsetter gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • Norge bygger nytt forskningsskip til utviklingsland

  21.03.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - I mange utviklingsland er fiskebestander i ferd med å bli utryddet, og myndighetene mangler kompetanse til å hindre at det skjer. Ved hjelp av et nytt, topp moderne forskningsskip fra Norge, vil lokale forskere få opplæring til å kartlegge

 • Norsk-svensk reinbeitekonvensjon

  21.03.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  En arbeidsgruppe har i dag presentert en rapport om norsk-svensk reinbeitekonvensjon for landsbygdsminister Eskil Erlandsson og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

 • Stanser omstillingen av Foreldre og barn-sentre

  21.03.2014 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Barneminister Solveig Horne ber Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om å stanse videre omstilling av flere Foreldre og barn-sentre til det foreligger en helhetlig vurdering av tilbudet.