Finn aktuelt

Viser 26221-26240 av 26903 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene

  06.12.2013 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringens budsjettforslag og stortingsbehandlingen av forslaget har ført til endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene.

 • Nelson Mandela var en moralsk leder for verden

  06.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Nelson Mandela var ikke bare en leder for Sør-Afrika, men en moralsk leder for hele verden. Vi bør hedre Mandelas minne ved å strekke oss etter hans idealer om fred og forsoning, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Norge etterlyser fiskefartøy

  06.12.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge, Australia og New Zealand har varslet INTERPOLs 190 medlemsland om et utenlandsk fiskefartøy som mistenkes for utstrakt organisert fiskerikriminalitet.

 • Utenriksminister Brende i Bahrain

  06.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksministeren skal delta på "The Manama Dialogue" om regional sikkerhet i Bahrain 6.-8.-desember 2013. International Institute for Strategic Studies i London står som arrangør.

 • Etablering av retningslinjer for private sikkerhetsselskaper

  06.12.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Bruken av private sikkerhetsselskaper i væpnet konflikt har økt kraftig. Det har vært flere episoder hvor private aktører har opptrådt i strid med folkerettens prinsipper. Norge og en gruppe land har derfor jobbet for å opprette et sett med

 • Dialogmøte: Hvordan forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme blant ungdom?

  06.12.2013 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Invitasjon til pressen Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne leder dialogmøte med frivillige organisasjoner og miljøer som er i kontakt med unge mennesker: Mandag, 9. desember kl. 1500- 1700, R5, Akersgata 59. Fotomulighet ved

 • Positive resultater fra Barentsrådets miljøvernministermøte

  06.12.2013 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Miljøvernministermøtet under Barentsrådet, som ble avholdt 4.-5. desember i Inari i Nord-Finland, vedtok en klimahandlingsplan for Barentssamarbeidet og ”friskmeldte” tre av de såkalte miljø ”hot spots” på listen over de mest alvorlige

 • Priv. til red.: Helse- og omsorgsminister Bent Høie til Tromsø og Bodø

  06.12.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Tirsdag 10.12. besøker statsråden Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø og Helse Nord RHF i Bodø. Han vil også møte ansatte og brukere ved Jobbhuset i Bodø Program: Tromsø Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tromsø. Adresse: Sykehusvegen 38

 • Ingen endring av vedtaket om reduksjon i tariffene i gasstransportsystemet Gassled

  06.12.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien endrer ikke vedtaket om å redusere tariffene i gasstransportsystemet Gassled. Vedtaket, som trådte i kraft 26.juni i år, innebærer at tariffene for nye transportavtaler blir redusert etter 1.10.2016. Tariffene for

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 50, 2013

  06.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 50, 2013.

 • Vinnere av frekvensressurser i 800-, 900- og 1800 MHz-auksjonen

  06.12.2013 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Telenor Norge AS, TeliaSonera Norge AS og Telco Data AS har sikret seg frekvenser i auksjonen. Dekningsblokken blir tildelt TeliaSonera Norge som dermed forplikter seg til å oppfylle dekningskravet på 98 prosent befolknings­dekning innen fem år. De

 • Verden har mistet sitt største politiske forbilde

  06.12.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  - Det er med dyp sorg jeg har mottatt budskapet om at Nelson Mandela er død. På vegne av regjeringen vil jeg uttrykke vår medfølelse med hans enke Graça Machel, øvrige familie, regjeringen i Sør-Afrika og det sørafrikanske folk, sier statsminister

 • Norge øker sin humanitære støtte til Den sentralafrikanske republikk

  05.12.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Jeg er svært bekymret for den sikkerhetsmessige og humanitære situasjonen i Den sentralafrikanske republikk. Det er viktig for befolkningen at FNs sikkerhetsråd i dag har vedtatt å forsterke den internasjonale stabiliseringsinnsatsen, sier

 • Anker ikke dommen i Krokann-saken

  05.12.2013 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet har besluttet ikke å anke dommen fra Frostating lagmannsrett i den såkalte Krokann-saken. Dommen gjelder erstatning for tap av sau på beite på grunn av rovdyr. Regelen er at saueeier har rett til erstatning for tap som er

 • Rapporter om IFEs nukleære virksomhet

  05.12.2013 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og handelsdepartementet har mottatt to utredninger om Institutt for energiteknikks (IFE) nukleære virksomhet.

 • Anker ikke nordsjødykkerdommen

  05.12.2013 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen anker ikke dommen fra Strasbourg om å gi oppreisning til nordsjødykkerne. - Vi tar dommen til etterretning og vil innfri kravet om oppreisning dersom dommen blir stående, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

 • Kompetanseforum 2013

  05.12.2013 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  I 2013 ble Kompetanseforum opprettet. Formålet med forumet er å bygge kompetanse gjennom gjensidig utveksling av erfaring og informasjon på områder av relevans for arbeidet med samfunnsansvar i selskaper med statlig eierandel.

 • På nett med det indre marked for varer og tjenester

  05.12.2013 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Hvordan fungerer egentlig handelen med varer i EØS? Nærings- og handelsdepartementets nettveileder om det indre marked gir deg svarene.

 • Møtte lederen for Russlands Føderasjonsråd

  05.12.2013 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg møtte i dag lederen for Russlands Føderasjonsråd, Valentina Matvienko.

 • Åpnet Desemberkonferansen i Kristiansund

  05.12.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien åpnet i dag Desemberkonferansen i Kristiansund. Desemberkonferansen arrangeres årlig, og er en viktig møteplass for olje- og gassindustrien.