Finn aktuelt

Viser 29741-29760 av 30222 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Olje- og energiministerens program uke 48

  22.11.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådene har normalt disse faste postene i ukeprogrammet: regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Statsbudsjettet 2013: Flere tvangsreturer og soningsoverføringer

  22.11.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen vil øke antallet tvangsreturer av personer uten lovlig opphold og overføre flere utlendinger som soner i norske fengsler, til soning i hjemlandet.

 • Likestilling på turné i Slovakia

  22.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  80 prosent av alle kvinner i Norge med barn under seks år er sysselsatt. Andelen i Slovakia er det halve.

 • Oppreisning til samfunnsengasjerte

  22.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Den 17. november minnes kampen for frihet og demokrati i Slovakia. Det har også blitt en tradisjon å dele ut en pris til modige borgere med sterkt samfunnsengasjement.

 • En venn av vitenskapen har gått bort

  22.11.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Fred Kavli døde fredfullt i sitt hjem i Santa Barbara i California torsdag 21. november, 86 år gammel. Den tidligere forretningsmannen levde og åndet for forskning og vitenskap. Han opprettet The Kavli Foundation, som finansierer den store,

 • Skal vurdere undersøkelseskommisjon

  22.11.2013 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen vil etablere en permanent uavhengig undersøkelseskommisjon for uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Utvalget som vurderer oppfølging av alvorlige hendelser har derfor fått utvidet mandatet sitt til å vurdere etablering av en

 • God tur til Myanmar

  21.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Etter 21 år med sendinger fra Oslo flytter radio- og tv-stasjonen Democratic Voice of Burma hjem til Myanmar. De politiske omveltningene i landet gjør dette mulig.

 • Utenriksminister Brende til Midtøsten 23.-26. november

  21.11.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende reiser i lørdag 23. november til Midtøsten for politiske samtaler. Reisen begynner i Israel og Palestina og fortsetter deretter til Jordan.

 • Følger EUs utenrikspolitikk

  21.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Elin Marie Hellum er ambassadesekretær ved EU-delegasjonen. Her følger hun EUs forhold til land i Nord-Amerika, Øst-Europa og Asia og forteller om et positivt samarbeid mellom Norge og EU på utenriksområdet.

 • VIDEO: - Må se talentet i den enkelte

  21.11.2013 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  - Vi må bli flinkere til å se talentet i den enkelte, sa arbeids- og sosialminister Robert Eriksson da han torsdag 21. november åpnet IA-konferansen 2013.

 • Ansatte i staten skal lære om samer og nasjonale minoriteter

  21.11.2013 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Departementet lanserer i dag et elektronisk opplæringsprogram om urfolk og nasjonale minoriteter for ansatte i statsforvaltningen. Målet med kurset er å gi kunnskap om urfolk og nasjonale minoriteter og forståelse for hvilke saker som berører dem.

 • Møtte EU-kolleger og det norske miljøet i Brussel

  21.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  I tre dager har Vidar Helgesen, statsråd for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, fartet Brussel rundt for å hilse på EU-kolleger og norske aktører. - Det har vært viktig for meg å redegjøre for den nye regjeringens tilnærming til

 • Forvaltere for nye landsdekkende såkornfond

  21.11.2013 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  ProVenture Management i Trondheim og Alliance Venture Spring i Oslo er valgt ut som forvaltere for to nye landsdekkende såkornfond.

 • OECD støtter lærerløftet

  21.11.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  En fersk rapport fra OECD roser det norske utdanningssystemet, men mener det bør gjøres mer når det gjelder etterutdanningen av lærere. - Dette er også høyeste prioritet for regjeringen, og bekrefter at vi er på rett spor, sier kunnskapsminister

 • - Internasjonale klimamål må komme neste år, sa Sundtoft

  21.11.2013 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  - Neste år må verdens land komme med mål for egne kutt i utslippene av klimagasser, slik at vi kommer i mål med ny avtale i Paris i 2015. Det var et av budskapene til klima- og miljøvernminister TIne Sundtoft da hun holdt Norges hovedinnlegg under

 • - Jo, Silje, Norge bidrar mye!

  21.11.2013 Nyhet Klima- og miljødepartementet

 • Møte om situasjonen i svinenæringa

  21.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har i dag hatt møte med Norges Bondelag og Norsk bonde- og Småbrukarlag om situasjonen i svinenæringa.

 • Folk i alle hus

  21.11.2013 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Mange kommunar har arbeidd aktivt med sikte på å få ny busetjing i tomme hus. I Nesset i Møre og Romsdal vart prosjektet "Folk i alle hus" gjennomført med mål om å selje 10 småbruk. Resultatet vart 15 småbruk.

 • Skog 22

  21.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Skog 22 har hatt sitt første møte.

 • Færre bønder sel kumjølkkvote i 2013

  21.11.2013 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  277 bønder har meldt mjølkekvote inn for sal mot 436 bønder i 2012. Dette er dei foreløpige tala etter at Statens landbruksforvaltning har handsama alle søknadane.