Finn aktuelt

Viser 29761-29780 av 30231 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Møtte EU-kolleger og det norske miljøet i Brussel

  21.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  I tre dager har Vidar Helgesen, statsråd for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, fartet Brussel rundt for å hilse på EU-kolleger og norske aktører. - Det har vært viktig for meg å redegjøre for den nye regjeringens tilnærming til

 • Forvaltere for nye landsdekkende såkornfond

  21.11.2013 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  ProVenture Management i Trondheim og Alliance Venture Spring i Oslo er valgt ut som forvaltere for to nye landsdekkende såkornfond.

 • OECD støtter lærerløftet

  21.11.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  En fersk rapport fra OECD roser det norske utdanningssystemet, men mener det bør gjøres mer når det gjelder etterutdanningen av lærere. - Dette er også høyeste prioritet for regjeringen, og bekrefter at vi er på rett spor, sier kunnskapsminister

 • - Internasjonale klimamål må komme neste år, sa Sundtoft

  21.11.2013 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  - Neste år må verdens land komme med mål for egne kutt i utslippene av klimagasser, slik at vi kommer i mål med ny avtale i Paris i 2015. Det var et av budskapene til klima- og miljøvernminister TIne Sundtoft da hun holdt Norges hovedinnlegg under

 • - Jo, Silje, Norge bidrar mye!

  21.11.2013 Nyhet Klima- og miljødepartementet

 • Møte om situasjonen i svinenæringa

  21.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har i dag hatt møte med Norges Bondelag og Norsk bonde- og Småbrukarlag om situasjonen i svinenæringa.

 • Folk i alle hus

  21.11.2013 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Mange kommunar har arbeidd aktivt med sikte på å få ny busetjing i tomme hus. I Nesset i Møre og Romsdal vart prosjektet "Folk i alle hus" gjennomført med mål om å selje 10 småbruk. Resultatet vart 15 småbruk.

 • Skog 22

  21.11.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Skog 22 har hatt sitt første møte.

 • Færre bønder sel kumjølkkvote i 2013

  21.11.2013 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  277 bønder har meldt mjølkekvote inn for sal mot 436 bønder i 2012. Dette er dei foreløpige tala etter at Statens landbruksforvaltning har handsama alle søknadane.

 • Støtter pionerprogram for klima- og værtjenester i Afrika

  21.11.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge dobler støtten til å styrke klimatjenester i Afrika. - Klimaendringene rammer fattige mennesker ekstra hardt. Norge vil bidra til at folk i utsatte områder kan bli bedre rustet til å takle konsekvensene, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Norge, Storbritannia og USA vil samarbeide om å redde regnskogen

  20.11.2013 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Under klimaforhandlingene i Warszawa onsdag lanserte Norge, Storbritannia og USA at landene vil samarbeide om regnskogbevaring. Til sammen vil landene bidra med 280 millioner dollar i et fond i Verdensbanken som fokuserer på næringslivssamarbeid

 • Presenterte innovative løsninger for nødhjelps- og utviklingsmarkedet

  20.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Det norske systemet for internasjonal katastrofeberedskap (NOREPS) var blant aktørene som viste frem innovative og nyttige løsninger for nødhjelps- og utviklingsmarkedet på utstillingen og konferansen AidEx 2013 i Brussel nylig.

 • Priv.til red.: Finansminister Siv Jensen møter finansnæringen

  20.11.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Fredag 22. november kl 13.00 - 14.00 møter finansminister Siv Jensen representanter fra Finans Norge. Finansdepartementet har jevnlige dialogmøter med finansnæringen. Tilstanden i norsk finansnæring og spørsmål om bank og pensjon er tema for møtet.

 • Lien deltok på IEAs ministermøte i Paris

  20.11.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien deltok tirsdag og onsdag på det internasjonale energibyråets (IEA) ministerkonferansen i Paris.

 • The 2014 Defence Budget – Increased operational activity in the Norwegian Armed forces

  20.11.2013 Nyhet Forsvarsdepartementet

  The Government proposes a real increase in the Defence Budget for 2014 by 22.4 million Norwegian kroner. Also including internal redistribution of resources, the operational activity in the Armed Forces is strengthened by 29.4 million Norwegian

 • Sundtoft vil bryte isen

  20.11.2013 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  -Allerede neste år må det komme penger til det grønne klimafondet, og Norge vil ta vår del av ansvaret. Det sa klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft da hun i dag holdt sitt innlegg om klimafinansiering i klimaforhandlingene i Warszawa.

 • 30 millioner kroner til marin forskning i nord

  20.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet vil bruke inntil 30 millioner kroner de kommende årene på å styrke marin forskning og utvikling i nord. Midlene skal disponeres av Forskningsrådet.

 • Kroatia med i EØS

  20.11.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  Forhandlingene om Kroatias deltakelse i EØS er i havn. Norge får bedre markedsadgang for fisk og fiskeprodukter til EU og skal også bidra til sosial og økonomisk utvikling i Kroatia gjennom EØS-midlene.

 • Ny skogstrategi i EU

  20.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  EUs nye skogstrategi skal blant annet bidra til utvikling av distriktene og urbane områder. Landbruksråd Knut Øistad ved EU-delegasjonen rapporterer.

 • UD støtter forskning om drivisens påvirkning på næringsvirksomhet i arktiske farvann

  20.11.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet inngår en avtale med Norut Narvik AS om inntil 1,5 millioner kroner, for å etablere et ekspertnettverk med deltakelse fra forskningsinstitutter og industri i de arktiske landene.