Finn aktuelt

 • Innholdstype

  Taler og innlegg

Viser 3261-3280 av 3935 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Redegjørelse om norske bidrag til Irak og Afghanistan

  05.11.2014 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  President, Jeg takker for denne anledningen til å orientere Stortinget om utviklingen i Irak og Afghanistan, og om norske bidrag til arbeidet med å skape fred og sikkerhet i de to landene. President, I sommer rykket ISIL inn i Irak fra Syria. Vi har

 • Tale ved Forsvarets minnedag

  05.11.2014 Tale/innlegg Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holdt denne talen ved Forsvarets minnedag, 2. november 2014 i Akershus slottskirke.

 • Nasjonal konferanse om idrett for funksjonshemmede 31. oktober 2014

  04.11.2014 Tale/innlegg Kulturdepartementet

  (Talen publiseres med forbehold om muntlige endringer gjort under fremføringen) Kjære alle sammen; Takk for invitasjonen til denne viktige konferansen. At idrett er for alle bør nå være en selvfølge. La oss bruke kreftene våre på å diskutere hva vi

  Av: Tidligere kulturminister Thorhild Widvey

 • IKT som forutsetning for pasientens helsetjeneste

  04.11.2014 Tale/innlegg Helse- og omsorgsdepartementet

  Vanligvis pleier jeg å åpne innlegg på konferanser med å takke for invitasjonen. Denne konferansen arrangerer Helse- og omsorgsdepartementet sammen med IKT-Norge. Jeg er godt fornøyd med at vi fikk til et slik samarbeid, så isteden for å takke for

 • Norwegian participation in Be [email protected] Be Mobile

  04.11.2014 Tale/innlegg Helse- og omsorgsdepartementet

  NCD, Non-communicable diseases, have become a global challenge. Norway has adopted an NCD Action Plan that integrates both preventive as well as curative measures. We are in the process of establishing national targets in order to reach the global

  Av: Helse- og omsorgsminister Bent Høie

 • Innlegg på NHOs Europakonferanse

  03.11.2014 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  - Europa er et mulighetsrom, ikke minst for norsk næringsliv - for dere her i salen. Det er mitt håp og min oppfordring at dere at dere benytter dere av mulighetene. Det bidrar til å ruste Norge for fremtiden. Det bidrar til å skape verdier dere kan

  Av: Tidligere statsråd Vidar Helgesen

 • E6-turen og budsjettet

  03.11.2014 Tale/innlegg Samferdselsdepartementet

  Sammen med FrP/H kollegaer i Samferdselsdepartementet kjørte jeg E6 i sommer. Fra Svinesund til Kirkenes i løpet av ni hektiske dager.

 • Security in the Arctic – a Norwegian perspective

  02.11.2014 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  "Arctic security is about maintaining the Arctic as an area of stability, predictability and international co-operation" State Secretary Bård Glad Pedersen said in his speech at the Arctic Circle Conference in Reykjavik 2 November 2014.

 • Derfor senker vi formuesskatten

  01.11.2014 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  Høy sysselsetting, lav ledighet og gode velferdsordninger er med på å gjøre Norge til et godt land å bo for de aller fleste. Store inntekter fra oljeaktiviteten har bidratt til å gjøre dette mulig. Vi vil ha store inntekter fra oljeaktiviteten også

  Av: Statsminister Erna Solberg

 • Norway and Tanzania: A partnership for the future

  31.10.2014 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  - Norway stands ready to support Tanzania in its vision to become a middle-income country by 2025, sa statssekretær Hans Brattskar da han innledet på et Tanzania-seminar i Oslo 31. oktober.

 • Utdanning for utvikling og næringslivets samfunnsansvar

  31.10.2014 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  - Næringslivet må være om bord i kampen mot fattigdom og kampen for grunnleggende menneskerettigheter. Utviklingsmålene vi har satt oss kan ikke nås uten verdiene og ideene som skapes i privat sektor og i offentlig-private partnerskap, sa

 • Regjeringen prioriterer jernbanen

  31.10.2014 Tale/innlegg Samferdselsdepartementet

  Siden valget er jernbanebudsjettet økt med nesten 50 %. Regjeringens jernbanesatsing ligger foran skjema i Nasjonal Transportplan. Vi får til og med kritikk fra Naturvernforbundet for at arbeid med nye prosjekt skjer for kjapt. Det skulle man ikke

  Av: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

 • Regjeringa er på lag med syklistane

  31.10.2014 Tale/innlegg Samferdselsdepartementet

  Regjeringa ønskjer å bygge langt meir sykkelveg enn det som gjerast pr. i dag. I statsbudsjettet for 2015 er det føreslått ein liten reduksjon i løyvingane til bygging av sykkelvegar langs riksvegane. Dette blir meir enn tatt igjen av ein stor vekst

 • Ny kommisjon og IKT-innretning

  31.10.2014 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  EU skal sammen med Norge og Island over syv år bruke mer enn en milliard euro på å knytte Europa tettere sammen digitalt. Norge kan være med på å utforme løsninger og standarder for digital kommunikasjon i Europa, skriver statssekretær Paul Chaffey

 • Ruster Samferdsels-Norge for framtiden

  31.10.2014 Tale/innlegg Samferdselsdepartementet

  Mer vei, mer jernbane og bedre nasjonal skipsfart, kraftig økning i vedlikehold og mange nye investeringer.

  Av: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

 • Politikk om barn og unge

  30.10.2014 Tale/innlegg Barne- og familiedepartementet

  Tale på Barne- og ungdomskonferansen 30. oktober 2014 i Kongsberg.

  Av: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne

 • Nasjonal dialogkonferanse 2014

  29.10.2014 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  Sjekkes mot fremføring Kjære alle sammen, Det gleder meg å være her i dag. Da jeg var kommunalminister i 2002 arrangerte jeg regjeringens nasjonale dialogkonferanse for bedre integrering – en forløper til konferansen vi har i dag. Da hadde jeg det

  Av: Statsminister Erna Solberg

 • Nordisk utenrikspolitisk samarbeid

  29.10.2014 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  - For å møte dagens sikkerhetsutfordringer kreves brede, internasjonale tilsvar. Her kan Norden bidra, sa utenriksminister Børge Brende under Nordisk Råds debatt i Riksdagen i Stockholm.

 • Ingen jernbanesatsing?

  29.10.2014 Tale/innlegg Samferdselsdepartementet

  Kronikk av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

  Av: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

 • Framkommelighet + miljøpolitikk = Klimapolitikk for fremtiden

  29.10.2014 Tale/innlegg Samferdselsdepartementet

  Kronikk av Ketil Solvik-Olsen (FrP), samferdselsminister og Tine Sundtoft (H), klima- og miljøminister.

  Av: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen