Aldri før har så mange barn gått på SFO

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Det er satt ny rekord i antall barn som deltar i skolefritidsordningen. Økningen har sammenheng med at regjeringen i høst innførte tilbud om 12 timer gratis SFO i uken for alle førsteklassinger.

Dette grepet sparer familier for om lag 20 000 kroner i året, og er en oppfølging av regjeringens satsing på SFO i Hurdalsplattformen.

Det er nye tall som Utdanningsdirektoratet publiserer i dag som viser ny rekord i SFO-deltakelse, og økningen har vært størst blant førsteklassingene.

Hele 92 prosent av førsteklassingene deltar nå i skolefritidsordningen (SFO), en økning fra 83 prosent høsten 2021. Det har også vært en økning i deltakelsen på 2.-4.trinn.

Totalt går nå 165 000 barn i SFO over hele landet, det er 12 000 flere barn enn i fjor. 

Den nye rekorden henger sammen med at regjeringen innførte 12 timer gratis SFO som del av oppfølgingen av Hurdalsplattformen. Med billigere SFO for førsteklassingene økte antall barn i SFO.

Utvider tilbudet om gratis SFO til også andreklassinger

Til høsten utvides tilbudet om 12 timer gratis SFO i uken til å også gjelde andreklassinger.

– Regjeringen vil at alle barn skal få mulighet til å gå på SFO. Det er en god arena for inkludering og sosialt fellesskap. Billigere SFO vil hjelpe mange familier i en tid som er økonomisk krevende. Derfor mener jeg det er riktig at regjeringen sammen med SV fikk prioritert dette for både første- og andreklassinger i neste års statsbudsjett, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Dette er en historisk utvidelse av fellesskolen. Når også andreklassinger fra høsten får tilbud om 12 timer gratis SFO, vil det bidra til mindre sosiale forskjeller. Det er viktig for at alle barn skal få være med, og for at foreldrene skal kunne jobbe, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Størst økning i Agder

Det har vært en økning i SFO-deltakelsen i alle fylker. Økningen er størst i Agder fylke med 15 prosentpoeng, mens Innlandet har hatt nest mest økning i deltakelse med 13 prosentpoeng siden i fjor. Oslo har imidlertid flest barn i SFO, med en deltakelse på hele 97 prosent blant førsteklassingene (se figur under).

I tillegg til å senke prisen, har regjeringen også ambisjoner om å øke kvaliteten på skolefritidsordningen. Regjeringen vil bygge videre på arbeidet med den nasjonale rammeplanen som ble innført høsten 2021, og satse på styrking av kompetansen til de ansatte for å øke kvaliteten i SFO. I statsbudsjettet for 2023 er det satt av 10 millioner kroner til å gi kompetansetilbud for ansatte i SFO.

Fakta:

  • I 2023 bruker regjeringen 1,4 milliarder kroner på gratis tilbud for førsteklassinger, og 700 millioner på å utvide ordningen for andreklassinger.
  • Prisen er viktig for om barn går i SFO. I en evaluering av skolefritidsordningen fra 2018, svarer en tredjedel pris som årsak til å ikke bruke SFO.
  • I dag er de aller fleste deltidsplassene i SFO rundt 12 timer i uken, og deltidsplassen ble fra høsten gratis for alle på første trinn.
  • Prisen på en SFO-plass bestemmes lokalt. En deltidsplass koster i gjennomsnitt 1820 kroner i måneden, mens en heltidsplass i gjennomsnitt koster 2 870 kroner i måneden.
  • Totalt går nå 165000 barn på SFO over hele landet. Det er en økning på 8 prosent fra 153 000 barn høsten 2021.
  • Les mer om tallene fra Utdanningsdirektoratet på udir.no
Andel førsteklassinger som går på SFO i fylkene
Andel førsteklassinger som går på SFO i fylkene