Alle september- og oktoberbarn fikk barnehageplass

Denne høsten fikk 9800 barn som fyller ett år i september og oktober rett til barnehageplass. Ferske tall viser at alle barna fikk plass.

– Jeg er glad for at flere barn har fått plass i barnehage, for det vil bidra til å gi dem en god start på livet. Det er også flott at kommunene på kort tid greide å sørge for nok plasser, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I fjor høst ble det kjent at regjeringen og samarbeidspartiene ville utvide retten til barnehageplass til også å gjelde 9800 barn som fyller ett år i september og oktober. Etter utvidelsen har totalt 51 000 ettåringer rett til plass. Nå viser tall fra Utdanningsdirektoratet at alle barn med rett fikk plass.

Tidligere var det kun barn som fyller ett år innen utgangen av august, som fikk rett til plass i august. Barn født senere måtte i flere tilfeller vente i opptil 11 måneder før de fikk plass.  

Kvalitet viktig

– Samtidig må vi fortsette å jobbe for at barna får et tilbudet er høy kvalitet. Derfor vil vi skjerpe kravene til barnehagens arbeid med språk, de yngste barna og mobbing i det nye forslaget til rammeplan. I tillegg fortsetter vi satsingen på etter- og videreutdanning for alle yrkesgruppene i barnehagene, presiserer Røe Isaksen.

Kommunene har ansvaret for at barn med rett til barnehageplass får oppfylt sin rett. I statsbudsjettet 2016 bevilget regjeringen 740 millioner kroner for å sikre foreldre og barn kortere ventetid. I dag går nær 300 000 barn i barnehage i Norge. 

Til toppen