Norge ønsker tettere økonomisk samarbeid med latinamerikanske land

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge ønsker å styrke det økonomiske samarbeidet med Chile, Peru, Mexico og Colombia og søker derfor om observatørstatus i Stillehavsalliansen.

– Vi slutter opp om deres bestrebelser for frihandel og økonomisk integrasjon sa utenriksminister Børge Brende etter sitt møte i Oslo med Perus viseutenriksminister Julio Eduardo Martinetti Macedo den 30. oktober.

Peru har for tiden formannskapet i Stillehavsalliansen. Martinetti hadde også politiske konsultasjoner med statssekretær Morten Høglund om bl.a. næringslivssamarbeid, multilaterale spørsmål og klima- og skogpartnerskap.

- Dette er land som Norge prioriterer høyt, og de er sentrale i vårt arbeid med å fremme norske næringsinteresser, sier utenriksminister Brende.

Norge ønsker med dette å sende et tydelig signal til norsk næringsliv om at det er et potensial for ytterligere norske investeringer i samtlige fire land. Fisk og vannkraft er viktige sektorer for Norge i Chile og Peru mens energi er den viktigste sektoren i Mexico og Colombia. Norge har frihandelsavtaler med alle fire landene som alle, med unntak av Colombia, er med i handelsavtalen TPP (Trans Pacific Partnership), som nylig ble ferdigforhandlet.

- Observatørstatus i alliansen vil gi oss muligheten til å være tettere på handelssamarbeidet i regionen og dermed være i en bedre posisjon til å fremme norske interesser, sier utenriksministeren.

Økonomisk vekst og sosial utvikling

Stillehavsalliansen er en regional latinamerikansk sammenslutning som har som hovedoppgave å skape økonomisk vekst og sosial utvikling i regionen. De fire landene vil dermed jobbe for økt samhandel, lavere tollmurer og fjerning av andre handelshindre. Stillehavsalliansens marked består av 220 millioner mennesker, og landenes økonomi representerer 36 prosent av Latin-Amerikas samlede BNP.

Norges søknad vil bli behandlet under neste ministermøte i Stillehavsalliansen, og forhåpentligvis vil vi kunne delta som observatør under neste toppmøte, som finner sted i Chile sommeren 2016.