Ambassaden i Mali legges ned

Norge legger ned ambassaden i Bamako.

FNs sikkerhetsråd vedtok 30. juni at FN-operasjonen MINUSMA i Mali skal avsluttes innen utgangen av året. Dette vil ha konsekvenser for sikkerheten for norsk og annen internasjonal tilstedeværelse i Mali. Regjeringen har derfor bestemt at Norges ambassade i Bamako skal legges ned innen utgangen av 2023.

– Det er et stort behov for stabilisering, konfliktløsning og utvikling i Sahel. Klimaendringer og konflikt medfører store humanitære behov. Samtidig er rammebetingelsene for internasjonalt engasjement vesentlig endret den siste tiden. Vi må derfor følge opp vårt nærvær i Mali på en annen måte fremover, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Beslutningen skjer etter en vurdering av muligheten til å ivareta norske interesser i Mali i lys av sikkerhetssituasjonen i landet. Den politiske situasjonen i Mali er krevende etter to militærkupp i 2020 og 2021. Den militært ledete overgangsregjeringen har avsluttet sikkerhetssamarbeidet med Frankrike og FN. Når FN-operasjonen avsluttes blir det vanskeligere å opprettholde vanlig diplomatisk virksomhet i landet.

Gjennom såkalte sideakkrediteringer har ambassaden i Bamako representert Norge i Burkina Faso, Mauritania, Niger og Tsjad, i tillegg til i Mali. Utenriksdepartementet arbeider nå med løsninger for å ivareta Norges diplomatiske representasjon til alle disse landene etter at ambassaden i Bamako er stengt.

– Det at vi stenger ambassaden i Bamako betyr ikke at vi avslutter vårt engasjement i Sahel. Det er store humanitære behov i Sahel, og Norge skal fortsatt være en langsiktig og troverdig partner for sivilbefolkningen i Mali og de andre landene i Sahel, sier Huitfeldt.

Norge gir betydelig bistand landene i Sahel. I 2022 var bistanden til disse landene på totalt 745 millioner, hvorav 180 millioner til Mali.

I tillegg gir Norge betydelig humanitær støtte til Sahel. Så langt i 2023 er det gitt om lag 450 millioner i humanitær bistand til landene i Sahel, inkludert Mali.

Før denne nedleggelsen gjennomføres har Norge 96 utenriksstasjoner: 78 ambassader, 8 generalkonsulater, 9 delegasjoner og 1 representasjonskontor. Norges diplomatiske tilstedeværelse i utlandet er dynamisk, basert blant annet på politiske prioriteringer, ressurser og sikkerhet. Tidligere i 2023 er en rekke stasjoner, særlig i Europa, styrket med flere diplomater og lokalt ansatte, mens andre stasjoner er lagt ned.