Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Analyse av godtgjøring til advokater i straffesaker og fri rettshjelpsaker

Justis- og beredskapsdepartementet har mottatt en rapport om analyse av stykkpris og medgått tid for utbetaling av salær til advokater i straffe- og fri rettshjelpsaker.

Forsknings- og utviklingsoppdraget ble utført av Menon Economics og Oxford Research etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Formålet var å få bedre innsikt i hvordan godtgjøring knyttet til advokater i straffe- og fri rettshjelpsaker fungerer.

Årlig dekker staten utgifter til advokat i straffe- og fri rettshjelpssaker på rundt 1 milliard kroner. En del godtgjøring er stykkprisregulert, mens en del er godtgjøring etter medgått tid, og departementet ønsket en analyse av dette.

Menon fremhever følgende som viktige funn i de empiriske analysene:

  • Tidsbruken varierer systematisk – både for hver advokat og mellom advokater.
  • Høyere stykkpris fører til økt timebruk.
  • Høyere stykkpris gir lavere variasjon i tidsbruk.
  • Dommerne bruker lite tid på å kontrollere salæroppgaver i straffesaker.
  • Advokatene vegrer seg for å søke Fylkesmannen om utvidet bevilling under fritt rettsråd. 

Les rapporten: Analyse av stykkpris og medgått tid for utbetaling av salær til advokater (PDF)

Til toppen