Historisk arkiv

Anbefaler utbygging av Aasta Hansteen-feltet og gassrørledningen Polarled

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Godkjenning av plan for utbygging og drift av Aasta Hansteen-feltet, samt plan for anlegg og drift for gassrørledningen Polarled og Kristin gasseksportprosjekt ble i dag vedtatt av Kongen i statsråd. Dette er betydelige utbyggingsprosjekter på norsk kontinentalsokkel, med investeringer på om lag 54 milliarder kroner. Proposisjonen sendes nå til Stortinget.

Godkjenning av plan for utbygging og drift av Aasta Hansteen-feltet, samt plan for anlegg og drift for gassrørledningen Polarled og Kristin gasseksportprosjekt ble i dag vedtatt av Kongen i statsråd. Dette er betydelige utbyggingsprosjekter på norsk kontinentalsokkel, med investeringer på om lag 54 milliarder kroner. Proposisjonen sendes nå til Stortinget. 

- Utbyggingene av Aasta Hansteen-feltet og gassrørledningen Polarled åpner opp for en ny gassregion i den nordlige delen av Norskehavet og vil legge til rette for økt leting og flere utbygginger i området, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Aasta Hansteen-feltet ble funnet i 1997 og inneholder betydelige mengder gass og noe kondensat. Polarled skal transportere gassen fra Aasta Hansteen-feltet og fremtidige feltutbygginger i Norskehavet til gassprosessanlegget på Nyhamna i Møre og Romsdal. Prosjektet omfatter også utvidelser på Nyhamna for å ta imot gassen. Kristin gasseksportprosjekt omfatter en tilknytningsrørledning fra Åsgard transportsystem til Polarled.

- Driftsorganisasjonen for Aasta Hansteen-feltet vil bli lagt til Harstad, mens forsynings- og helikopterbasen skal ligge på Helgelandskysten. Jeg har forventninger til at prosjektene vil gi store ringvirkninger for næringslivet i Nord-Norge både i utbyggingsfasen og driftsfasen, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Aasta Hansteen-feltet forventes å starte produksjon i 3. kvartal 2017. Investeringene i Aasta Hansteen-feltet er anslått til 30,1 milliarder kroner, mens investeringene i Polarled utviklingsprosjekt og Kristin gasseksportprosjekt er anslått til 24,1 milliarder kroner.

Om Aasta Hansteen-feltet:
Område: Norskehavet
Funnår: 1997
Hydrokarbontype: gass og kondensat
Reserver: 46,5 mrd. Sm3 gass og 0,9 mill. Sm3 kondensat
Operatør: Statoil Petroleum AS (75 %)
Øvrige rettighetshavere: OMV (Norge) AS (15 %) og ConocoPhillips Skandinavia AS (10 %)

Om Polarled utviklingsprosjekt:
Område: Norskehavet
Operatør: Statoil Petroleum AS (50,3 %)
Øvrige rettighetshavere: Petoro AS[1] (11,9 %), OMV (Norge) AS (9,1 %), AS Norske Shell (9,0 %), Total Norge E&P AS (5,1 %), RWE Dea Norge AS (4,8 %), ConocoPhillips Skandinavia AS (4,5 %), Edison International S.p.A. Norway Branch (2,4 %), Maersk Oil Norway AS (2,4 %) og GDF Suez E&P Norge AS (0,5 %)

Om Kristin gasseksportprosjekt:
Område:Norskehavet
Operatør: Statoil Petroleum AS (53,4 %)
Øvrige rettighetshavere: Petoro AS (35,6 %) og GDF Suez E&P Norge AS (11,0 %)

[1] Petoro AS er rettighetshaver for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). 

Til toppen