Norges andre innspill til EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon

Norges andre innspill til Europakommisjonen om hvordan Norge mener at det neste europeiske rammeprogrammet for forskning og innovasjon bør se ut, handler om tematiske prioriteringer, instrumenter og partnerskap.

EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon starter opp i 2021. I tråd med regjeringens strategi for samarbeidet med EU og regjeringens strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU startet Norge arbeidet med å påvirke utformingen av det neste rammeprogrammet tidlig, slik at programmets innretning og prioriteringer i størst mulig grad ivaretar norske interesser.

Nå har regjeringen sendt sitt andre innspill til hvordan Norge mener det bør se ut, etter en prosess som har omfattet innspill fra en lang rekke aktører i forsknings- og innovasjonssektoren. Det andre innspillet handler om tematiske prioriteringer, instrumenter og partnerskap i det nye rammeprogrammet.

Det første innspillet til rammeprogrammet ble sendt i mars i år.

Det er ventet at EU-Kommisjonen vil legge frem sitt forslag til neste rammeprogram i løpet av 2018.

Til toppen