Anleggsstart for E6 Helgeland nord

Statssekretær Tom Cato Karlsens tale ved anleggsstart for E6 Helgeland nord 2. september 2015.

Sjekkes mot fremføring.

Kjære alle sammen!

Det er en stor glede for meg å være her i dag for å markere at spaden nå endelig stikkes i jorden på ny og forbedret E6 på Helgeland.

Dagens E6 – selve hovedferdselsåren gjennom Helgeland – har som dere vet lav standard og er preget av forfall. Den føles verken trygg eller effektiv, verken for folk flest eller næringsliv.

Derfor er det ekstra stas at det nå endelig skjer noe, med byggestart for delstrekningen Helgeland nord.

Da vi kom i regjering for knappe to år siden, var proposisjonen for strekningen allerede lagt fram Stortinget.

Noen av dere ble kanskje irriterte da vi valgte å trekke den tilbake, med frykt for forsinkelser. Det skjønner jeg godt.

Men jeg er veldig fornøyd med at vi gjorde nettopp det, og det tror jeg de som skal bruke vegen når står ferdig også er.

Med en ny gjennomgang av prosjektet fikk vi nemlig økt andelen staten skal dekke av kostnadene med 300 millioner kroner, fra 63 %  til 80,5 %. Andelen som skal dekkes av bompenger ble dermed tilsvarende redusert, fra 37 til 19, 5 %.

Dermed kunne vi ta bort en tidligere planlagt bomstasjon på Krokstrand, noe som reduserte drifts- og investeringskostnadene med 40 millioner kroner. Vi endret også på renteopplegget, og sparte med det 70 millioner kroner.

Dette lover godt for bompengereformen som regjeringen nå jobber med å gjennomføre. Men først og fremst er jeg glad på bilistene som skal kjøre på den nye vegen. Det blir rette og slett mindre å betale for dere enn opprinnelig planlagt!

Prosjektet som nå starter opp er spesielt også på en annen måte. På den 125 km lange strekningen mellom Korgen og Bolna skal én eneste entreprenør har ansvar for både utbygging og drift og vedlikehold. Strekningen skal bygges ut på til sammen 62 kilometer, fordelt på 10 delstrekninger.

Dette gjør at vi mange steder kan oppnå stordriftsfordeler. De mange store oppgavene vi står overfor på vegsektoren krever at vi prøver ut slike nye løsninger.
 
Det var Hæhre Entreprenør AS som vant milliardkontrakten om å bygge og drifte E6 Helgeland nord. Hæhre er en stor og erfaren aktør, som jeg er helt sikker på vil gjøre en utmerket jobb framover.

De har allerede ryddet skog og forberedt byggestart, og så vidt jeg har skjønt er det 200 personer som skal i arbeid for dem på det meste. Det er stort!

Ikke minst for sysselsettingen her i nord. Milliardprosjektet som startes opp her i dag, har vi regnet ut at det i snitt vil gi mellom 100 og 150 arbeidsplasser per år så lenge prosjektet pågår. Og det i en tid da arbeidsløsheten stadig øker i resten av landet. Et eksempel på at det går så det suser i nord.

Til slutt vil jeg ønsker entreprenøren og alle som skal arbeide på prosjektet lykke til - og det samme til byggherren Statens vegvesen.

Her skal det bygges og fikses så det merkes – også E6 Helgeland sør ble lagt fram for Stortinget for ikke lenge siden.

Helgeland skal endelig få sin del av kaka – med tryggere, bedre og raskere veg!

 Gratulerer med dagen alle sammen!