Utviklingsminister Tvinnereim:

Annonserte bidrag på en halv milliard kroner til FNs fond for utdanning i krise og konflikt

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Utdanning i krise og konflikt er et prioritert område for regjeringen. «Education Cannot Wait» er en av våre viktigste partnere i dette arbeidet. Jeg er svært tilfreds med vårt samarbeid, og har annonsert et solid bidrag fra Norge til fondets arbeid de neste fire årene, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. Hun annonserte i dag bidraget på 500 millioner kroner for perioden 2023 – 2026 til FNs fond for utdanning i krise og konflikt, Education Cannot Wait. Utviklingsministeren deltar på fondets finansieringskonferanse i Genève.

Annonserte bidrag
Utviklingsminister Tvinnereim annonserte bidraget på 500 millioner kroner for perioden 2023 – 2026 til FNs fond for utdanning i krise og konflikt. Foto: Syver Zachariassen, MFA

– Utdanning i krise og konflikt er et prioritert område for regjeringen. Det er svært viktig at utdanning er med i kriseresponsen, slik at barn ikke faller ut av utdanningssystemet. Education Cannot Wait arbeider i 43 land med utdanningsprogrammer, og tar sikte på å nå frem til 20 millioner barn som trenger skolegang. Norske frivillige organisasjoner er viktige partnere for Education Cannot Wait og gjennomfører programmer i flere land, sier Tvinnereim fra Genève.

Norge er en av de største giverne til Education Cannot Wait.
Norge er en av de største giverne til Education Cannot Wait. Foto: Syver Zachariassen, MFA

Education Cannot Wait (ECW) er det eneste globale FN-fondet for utdanning i krise og konflikt og vår største samarbeidspartner på området. Norge var en viktig aktør da fondet ble opprettet på det humanitære toppmøtet i 2016, etter drøftelser på toppmøtet om utdanning for utvikling i Oslo i 2015.

Utviklingsministeren deltar på fondets finansieringskonferanse i Genève 16. februar 2023.
Utviklingsministeren deltar på fondets finansieringskonferanse i Genève 16. februar 2023. Foto: Syver Zachariassen; UD

Inspirasjonen var behovet for å sette utdanning i krise og konflikt i fokus, få til bedre finansiering og sikre bedre samspill mellom humanitære- og utviklingsaktører på utdanningsområdet. Programmene som iverksettes i 43 kriserammede land omfatter både utdanning som et element i umiddelbar nødhjelp, og flerårige programmer som skal støtte stabilisering. Felles for alle er at kvaliteten på utdanningen er høy, og det legges fra begynnelsen av den humanitære responsen opp til at mer langsiktige aktiviteter skal fases inn.

Den norske støtten er sterk. Med bidrag på til sammen 728 millioner kroner fra 2016 til 2022 er Norge 5. største giver til ECW, etter Tyskland, UK, USA og Danmark. Education Cannot Wait (ECW) bidro i 2021 med utdanningstiltak for rundt 3,7 millioner barn og unge i krise- og konfliktsituasjoner. Dette inkluderer flyktninger og internt fordrevne i 32 land. Fondet bidro med bygging og rehabilitering av opp mot 13.500 klasserom, tilgang til uformelle utdanningsprogrammer for ca. 390.000 barn og unge, opplæring av nær 39.000 lærere, distribusjon av undervisningsmateriell for vel to millioner elever og tilgang til skolemat for 186.000 barn og unge.

Education Cannot Wait  bidro i 2021 med utdanningstiltak for rundt 3,7 millioner barn og unge i krise- og konfliktsituasjoner.
Education Cannot Wait bidro i 2021 med utdanningstiltak for rundt 3,7 millioner barn og unge i krise- og konfliktsituasjoner. Foto: Thea Bredviken, UD