Ansatte i departementene skal ha gode arbeidsplasser

Innlegg i Dagens Næringsliv 21. september 2016

DN skrev 14. september om arbeidsplassene i nytt regjeringskvartal. I artikkelen påstås det at det nye regjeringskvartalet vil ha underdekning på arbeidsplasser for de ansatte. Dette er ikke riktig. 

Regjeringen har foreløpig bestemt at aktivitetsbasert arbeidsplassutforming skal legges til grunn for nytt regjeringskvartal. Forslaget som nå foreligger fra Statsbygg åpner for areal for ulike typer arbeid, men ikke faste arbeidsstasjoner for den enkelte. Ansatte skal sikres gode arbeidsforhold til ulike oppgaver gjennom bl.a. prosjektrom, stillerom, cellekontorer og møterom. Dersom alle kommer på jobb samtidig, skal alle ha en god arbeidsplass. Ikke hvor som helst i kvartalet, men i sin egen avdeling.

Kartlegginger viser at departementsansatte sitter i cellekontorene sine mellom 30 og 70 prosent av tiden. De færreste private arbeidsgivere vil planlegge for kontorer som står tomme store deler av arbeidsdagen. Det vil ikke vi heller. Når vi bruker fellesskapets ressurser, må vi bruke de fornuftig. Det betyr ikke at arbeidsplassene blir dårlige. Tvert imot, de skal tilpasses arbeidet medarbeiderne gjør. Og arbeidet departementsansatte gjør, skiller seg ikke vesentlig fra andre kunnskapsvirksomheter.

Artikkelen refererer også til forskning om åpne landskap. Aktivitetsbaserte løsninger åpner for valg av ulike arbeidsplasser avhengig av behov. Dette skiller seg fra vanlige åpne landskap, som har liten grad av variasjon i arbeidsplassutformingen. Internasjonale sammenligninger viser at den typen aktivitetsbaserte løsninger som planlegges i regjeringskvartalet, gir vel så høy tilfredshet som cellekontorer.

Til toppen