Ansatte i staten skal lære om samer og nasjonale minoriteter

Departementet lanserer i dag et elektronisk opplæringsprogram om urfolk og nasjonale minoriteter for ansatte i statsforvaltningen. Målet med kurset er å gi kunnskap om urfolk og nasjonale minoriteter og forståelse for hvilke saker som berører dem. Programmet går også gjennom historie og samfunnsforhold og aktuelle lover og regler.

Gjennom en ca. 45 minutters kursgjennomgang er målet at den ansatte skal lære mer om samer og de nasjonale minoritetene jøder, rom (sigøynere), kvener/norskfinner, skogfinner og romanifolk/tatere. Den enkelte minoritets historie beskrives i korte trekk gjennom en tidslinje fra 1500-tallet og fram til i dag. Kurset har også en gjennomgang av aktuelle lover og regler, hvilke saker en saksbehandler kan få på bordet som kan angå samer og nasjonale minoriter, og hvordan det er hensiktsmessig å gå fram i saker som berører dem.

Målgruppen for opplæringsprogrammet er ansatte på alle nivåer i statsforvaltningen, både nyansatte og andre som har spesielt behov for å lære mer om samer og nasjonale minoriteter.

Opplæringsprogrammet er tilgjengelig på Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sin e-læringsportal.

Til toppen