Antigen hurtigtest og selvtest kan nå brukes for å teste seg ut av smittekarantene

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I dag kan personer i smittekarantene som er nærkontakt, hustandsmedlem eller tilsvarende nære den smittede gå ut av karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakt. PCR-test, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell og selvtest kan benyttes for å teste seg ut av smittekarantene på døgn 7.

Personer i smittekarantene som ikke er husstandsmedlem eller tilsvarende nære den smittede, kan avslutte karantenen i arbeids- eller skoletid ved negativt testresultat fra test tatt tidligst 3 døgn etter nærkontakten. Ved negativt testresultat fra slik test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler å sidestille PCR- test, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell og selvtest, for testing ut av smittekarantene.

Bakgrunnen for denne endringen er at kravet om PCR-test for å teste seg ut av smittekarantene har ført til lang svartid på slike tester og at mange da blir sittende lenger enn nødvendig i karantene.

Helsedirektoratet påpeker at selvtester har en større feilmargin enn tester tatt av helsepersonell, men vurdert opp mot at belastning på testkapasitet og lange svartider fra laboratoriet, mener direktoratet at det er nødvendig å gjøre denne justeringer.

Regjeringen har besluttet å følge anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Endringene trer i kraft straks.

 

4. januar: Presisering i ingress om nærkontakt, hustandsmedlem eller tilsvarende nære og at testen skal være tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakt.

Lagt til setning om "Personer i smittekarantene som ikke er hustandsmedlem..."