Apekopper klassifiseres som en allmennfarlig smittsom sykdom

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Det er et pågående utbrudd av apekopper i Norge. Verdens helseorganisasjon (WHO) har nylig erklært apekopputbruddet som en alvorlig hendelse for folkehelsen. For å stoppe utbruddet i Norge, forskriftsfester Helse- og omsorgsdepartementet apekopper som en allmennfarlig smittsom sykdom.

– Vi har i sommer sett en økning i antall personer som er smittet av apekopper. Det er viktig med tiltak for å stoppe det pågående utbruddet. Vi må også sikre at de som er smittet får god oppfølging i helsetjenesten og blir godt ivaretatt, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.   

Klassifiseringen av apekopper som en allmennfarlig smittsom sykdom er basert på smittevernfaglig råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Samtidig vurderer Folkehelseinstituttet at det er svært liten sannsynlighet for en epidemi av apekopper i den allmenne befolkningen.

Forskriftsfestingen vil gi leger plikt til smittesporing. Det blir også gratis med undersøkelse og behandling. Det vil senke terskelen for å oppsøke lege. Forskriftsfestingen gir også pasienter som mistenker smitte en plikt til å oppsøke lege.

Vaksine

Globalt er det svært begrenset tilgang på vaksiner mot apekopper. Norge har foreløpig 1400 vaksiner til bruk i forbindelse med apekoppeutbruddet. Vaksinen blir prioritert til nærkontakter av personer med apekopper. Vaksinasjon alene er ikke nok for å redusere smitten av apekopper, derfor vil andre smitteverntiltak fortsatt være viktige.

Om apekopper

Apekopper er en virussykdom som forårsakes av orthopoxvirus og gir sykdom med feber og utslett. Smitte skjer vanligvis ved nær fysisk kontakt med en smittet. I Norge er det per 25. august 77 bekreftede smittetilfeller med apekopper i Norge. Alle tilfellene er menn.

Forskriftsendringene trer i kraft fra midnatt, natt til lørdag 27. august.