Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Åpen publisering av forskningsresultater

Regjeringens mål er at offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. Nå nedsettes en arbeidsgruppe som skal bistå i arbeidet med å ferdigstille gode nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater.

– Åpen forskning står høyt på den forskningspolitiske dagsordenen i Europa. Sammen med blant andre Nederland og Storbritannia ønsker Norge å være blant landene som går i bresjen for å gjøre forskningsartikler gratis tilgjengelig for alle, sier statssekretær Bjørn Haugstad.

Arbeidsgruppens forslag til retningslinjer skal overleveres Kunnskapsdepartementet 15. juni. Deretter vil retningslinjene bli sendt på høring.

Arbeidsgruppen består av:

  • Torkel Brekke (leder), professor i religionshistorie, Universitetet i Oslo
  • Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef, Helse Nord
  • Petter Bae Brandtzæg, seniorforsker, SINTEF IKT
  • Oddrun Samdal, professor i helsepsykologi, viserektor Universitetet i Bergen
  • Margunn Aanestad, professor i informatikk, Universitetet i Oslo
  • John-Arne Røttingen, divisjonsdirektør for smittevern, Folkehelseinstituttet, professor II, Universitetet i Oslo og Harvard School of Global Health/Harvard Global Health Institute
  • Johannes Waage Løvhaug, seniorrådgiver, Norges forskningsråd.

CRIStin fungerer som gruppens sekretariat.

Til toppen