Åpen publisering av forskningsresultater

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringens mål er at offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. Nå nedsettes en arbeidsgruppe som skal bistå i arbeidet med å ferdigstille gode nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater.

– Åpen forskning står høyt på den forskningspolitiske dagsordenen i Europa. Sammen med blant andre Nederland og Storbritannia ønsker Norge å være blant landene som går i bresjen for å gjøre forskningsartikler gratis tilgjengelig for alle, sier statssekretær Bjørn Haugstad.

Arbeidsgruppens forslag til retningslinjer skal overleveres Kunnskapsdepartementet 15. juni. Deretter vil retningslinjene bli sendt på høring.

Arbeidsgruppen består av:

  • Torkel Brekke (leder), professor i religionshistorie, Universitetet i Oslo
  • Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef, Helse Nord
  • Petter Bae Brandtzæg, seniorforsker, SINTEF IKT
  • Oddrun Samdal, professor i helsepsykologi, viserektor Universitetet i Bergen
  • Margunn Aanestad, professor i informatikk, Universitetet i Oslo
  • John-Arne Røttingen, divisjonsdirektør for smittevern, Folkehelseinstituttet, professor II, Universitetet i Oslo og Harvard School of Global Health/Harvard Global Health Institute
  • Johannes Waage Løvhaug, seniorrådgiver, Norges forskningsråd.

CRIStin fungerer som gruppens sekretariat.