Historisk arkiv

Arbeidsgruppe for nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringens mål er at forskning som er finansiert med offentlige penger, skal være åpent tilgjengelig for den samme offentligheten. Arbeidsgruppen skal bistå arbeidet med å ferdigstille gode nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater.

Utvalget skal drøfte, vurdere og foreslå tiltak knyttet til:

 • CRIStins foreslåtte retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater
 • forutsetninger for å lykkes med foreslåtte retningslinjer fra CRIStin    (risikoanalyse/SWOT-analyse)
 • en overordnet plan for det praktiske arbeidet med innføring av retningslinjene, inkludert en tidsplan og kvantifiserbare målsettinger
 • forutsetninger for å nå målene (temaer kan være infrastruktur (arkiv, fond), akademisk frihet og akademisk ansvar, premisser for tiltak foreslått i retningslinjene)
 • økonomiske spørsmål knyttet til gjennomføring

Arbeidsgruppen består av:

 • Torkel Brekke (leder), professor i religionshistorie, Universitetet i Oslo
 • Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef, Helse Nord
 • Petter Bae Brandtzæg, seniorforsker, SINTEF IKT
 • Oddrun Samdal, professor i helsepsykologi, viserektor Universitetet i Bergen
 • Margunn Aanestad, professor i informatikk, Universitetet i Oslo
 • John-Arne Røttingen, divisjonsdirektør for smittevern, Folkehelseinstituttet, professor II, Universitetet i Oslo og Harvard School of Global Health/Harvard Global Health Institute
 • Johannes Waage Løvhaug, seniorrådgiver, Norges forskningsråd 

CRIStin fungerer som gruppens sekretariat.