Åpner for næringsutvikling ved Storsand-Vulu østre i Malvik kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har behandlet innsigelser til kommuneplanens arealdel for Malvik kommune. Departementet godkjenner deler av næringsområde NF2 Storsand-Vulu østre, og tar i tillegg inn en rekkefølgebestemmelse. – Nå legger vi til rette for næringsutvikling i kommunen samtidig som vi tar hensyn til jordverninteressene i området, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Fylkesmannen hadde innsigelse til næringsområde NF2 ut fra hensynet til jordvern, og departementet har derfor avgjort spørsmålet om videre næringsutvikling her. Departementet ser det som positivt at kommunen ønsker å legge til rette for ny næringsutvikling, og mener det er hensiktsmessig å utvide næringsarealet vestover fra Sveberg handels- og næringspark. Departementet godkjenner derfor den østlige delen av næringsområde NF2, som ligger nærmest tidligere godkjent næringsområde (NF1). Dette vil gi muligheter for næringsutvikling, samtidig som det tas hensyn til jordverninteressene.

Departementet vedtar en rekkefølgebestemmelse for å sikre at utbygging av NF1 gjennomføres før utbygging av det nye området. Rekkefølgebestemmelsen vil sikre at dyrket jord ikke omdisponeres før det er strengt nødvendig.

Les brevet (PDF)

Se kart (PDF)

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00