Åpner tilbud om 60 000 jaktdager for småviltjegere

Nå legger Statskog ut sitt tilbud til småviltjegere over hele landet. 2000 nye jaktdager gjøres tilgjengelig etter kjøpet av AS Meraker Brug.

Statskogs tilbud til norske småviltjegere utgjør normalt 60 000 jaktdager i Norge. De mest attraktive jaktformene er rype- og skogsfugljakt, men det jaktes også på hare, bever og smårovvilt.

Rypejakt i Njardarheim
Rypejakt i Njardarheim. Foto: Trond Gunnar Skillingstad / Statskog

I et normalår slipper 15 000 småviltjegere til hos Statskog. Omfattende årlige undersøkelser avgjør hvilket jakttrykk som er innenfor en bærekraftig forvaltning av bestandene.

Fra og med 10. mars legger statsforetaket ut attraktive tilbud hvor etterspørselen er betydelig høyere enn tilbudet. Her må jegerne søke om jakt. Deretter utføres det en tilfeldig trekning blant søkerne i mai.

Statskog forvalter jakt og fiske på statsgrunn utenfor statsallmenning. Det gjelder store områder i Nordland og Troms, samt en rekke større og svært attraktive eiendommer i Sør-Norge.

Høstbare viltressurser

I 2018 overtok Landbruks- og matdepartementet ansvaret for den delen av forvaltninga som gjelder høstbare viltressurser, det vil si arter en kan jakte på. Bakgrunnen for det var blant annet muligheten for å styrke næringsutvikling basert på bærekraftig bruk av utmarksressursene.