Åpnes for gratis deltagelse på Bondens marked og salgsmesser

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Etter innspill fra Norges Bondelag åpnes det nå opp for gratis deltagelse på Bondens marked og salgsmesser for lokalmat for å stimulere til økt salg.

Mange som driver med tilleggsnæringer i landbruket, bl.a. lokalmat og reiseliv har opplevd stor omsetningssvikt under korona-krisen. For å stimulere til mer direktesalg vil nå landbruks- og matdepartementet be Innovasjon Norge om å åpne for at Bondens marked og andre salgsmesser for lokalmat kan søke Innovasjon Norge og Utviklings­programmet om støtte for å dekke deltagerkostnader. Dette kan gi produsentene mulighet til å delta på messer gratis eller til redusert pris.

Salgsbod på bondens marked.
Det åpnes nå opp for gratis deltagelse på Bondens marked og salgsmesser for lokalmat for å stimulere til økt salg. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Andre koronatiltak

Dette kommer i tillegg til andre iverksatt tiltak for å avhjelpe situasjonen for denne målgruppen. Innenfor Utviklings­programmet og Inves­terings- og bedriftsutviklingsordningen (IBU-ordningen) er det gjort justeringer som er tilpasset tilleggsnæringene i landbruket. Dette omfatter:

  • Avdragsutsettelse på lån for de som har lån gjennom Innovasjon Norge
  • Mulighet for økt tilskuddsandel (for de som søker bedriftsutviklingsstøtte over IBU-ordningen)
  • Økt fleksibilitet innenfor Utviklingsprogrammet for å møte utfordringene som følge av Covid-19
  • Opprettholdelse av støtten til regionale matfestivaler, selv om disse ikke kan gjennomføres på vanlig vis i år

Landbruks- og matdepartementet har videre gjort justeringer i annet regelverk som også kommer disse næringene til gode. Departementet har justert forskriften om kvote­ordningen for melk slik at lokalforedlingsforetak etter gitte forutsetninger skal kunne levere ku- og geitemelk til TINE uten å bli ilagt overproduksjonsavgift.

Kommunale nærings­fond

Regjeringen har avsatt 600 millioner kroner til kommunale nærings­fond for å støtte lokalt næringsliv i distriktskommuner. Midlene kan bl.a. nyttes til direkte bedriftsstøtte og tilretteleggende støtte. Kommunene skal bevilge penger til tiltak som de mener er særlig viktige for å motvirke de negative virkningene av Covid-19. Midlene vil bl.a. være viktige for små reiselivskommuner i distriktene. Midlene vil på denne måten også være aktuelle for tilleggsnæringene i landbruket.