Åpnet en av Norges største kraftstasjoner

Tirsdag foretok statssekretær Kjell-Børge Freiberg og konsernsjef i Statkraft Christian Rynning-Tønnesen den offisielle åpningen av Nedre Røssåga kraftverk i Nordland etter fire år med betydelig rehabilitering og utvidelse.

(Fra tirsdagens åpning av Nedre Røssåga kraftstasjon. Foto: Statkraft)

Nedre Røssåga kraftstasjon ble opprinnelig satt i drift på 1950-tallet og ligger i Hemnes kommune i Nordland. Med arbeidet som nå er gjort har kapasiteten økt fra 240 MW til 350 MW, mens den årlige produksjonen har økt med 200 GWh til totalt 2150 GWh. Det tilsvarer forbruket til mer enn 100.000 husstander.

 Investeringen i Nedre Røssåga er stor, og dette er blant de største opprusting- og utvidelsesprosjektene i Norge som blir satt i drift i tiden fremover. At dette kan gjøres innenfor eksisterende konsesjon uten store, nye inngrep i naturen er ekstra gledelig, sier statssekretær Kjell-Børge Freiberg.

 Vannkraft er selve ryggraden i norsk kraftproduksjon. Ved å investere som Statkraft nå har gjort i dette anlegget, sikrer vi et viktig bidrag til en robust, pålitelig og klimavennlig energiforsyning. Det er på grunn av anlegg slik som dette her i Nordland at folk - i hele landet - har lys i husene sine, sier Freiberg.

(Åpningstale av statssekretær Kjell-Børge Freiberg. Foto: Statkraft)

Til toppen