Historisk arkiv

Erik Solheim og Jens Stoltenberg

Åpnet Hallingskarvet nasjonalpark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Hallingskarvet – landets 29. nasjonalpark på fastlandet - ble åpnet av statsministeren og miljø- og utviklingsministeren lørdag. Nasjonalparken på ca 450 kvadratkilometer sikrer det karakteristiske landskapet og villreinen. Denne regjeringen har hittil vernet områder som til sammen er større en Akershus fylke.

Hallingskarvet – landets 29. nasjonalpark på fastlandet åpnes av statsministeren og miljø- og utviklingsministeren denne helgen. Nasjonalparken på ca 450 kvadratkilometer sikrer det karakteristiske landskapet og villreinen. Denne regjeringen har hittil vernet områder som til sammen er større en Akershus fylke.

- 2009 skal bli et verneår, sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim under åpningen av Hallingskravet nasjonalpark. Foto: Miljøverndepartementet.
- 2009 skal bli et verneår, sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim under åpningen av Hallingskravet nasjonalpark. Foto: Miljøverndepartementet.

 - Det er en glede å åpne Hallingskarvet nasjonalpark som ligger i hjertet av et naturområde som betyr så mye for mange. Vi vil bevare denne flotte naturperlen for framtidige generasjoner. Regjeringen opprettholder tempo og framdrift i verneplanarbeidet, og vi er på god vei mot å fullføre nasjonalparkplanen, sa statsminister Jens Stoltenberg.

Hallingskarvet nasjonalpark ligger i Hol kommune i Buskerud, Ulvik herad i Hordaland og Aurland kommune i Sogn og Fjordane. Nasjonalparken omfatter selve Hallingskarvplatået og høyfjellsområdene vestover til austre Låghellerhøgdene nordvest for Finse.

Hallingskarvet nasjonalpark byr på muligheter for mange flotte naturopplevelser, og området er mye brukt til friluftslivsaktiviteter. Det er et omfattende nett av stier og skiløyper.

Regjeringen besluttet å etablere Hallingskarvet nasjonalpark i 2006 for å bevare et stort, særpreget fjellområde med få tekniske inngrep. Vernet sikrer geologien, vassdragene, plantelivet, dyrelivet og kulturminnene i dette flotte området for framtidige generasjoner. Landskap, plante- og dyreliv og kulturminner er vernet mot utbygging, anlegg, forurensninger og andre inngrep.

- Mange har bidratt til å få på plass denne nasjonalparken og jeg takker alle som har jobbet sammen med myndighetene for å få vernet området rundt Hallingskarvet, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Under åpningen sa han at arbeidet med å opprette flere nasjonalparker pågår for fullt, og at 2009 skal bli et verneår.

Illustrasjonsfoto Hallingskarvet nasjonalpark

Målet er å sluttføre nasjonalparkplanen (St.meld. nr. 62 (1991-92) Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge) i 2010. Av 54 verneforslag i planen er 38 gjennomført til nå. Til sammen har Regjeringen vedtatt vern av over 5900 kvadratkilometer i nasjonalparkplanen. Det vernede arealet fordeler seg på 4 nye nasjonalparker (Reinheimen i Oppland, Varangerhalvøya og Seiland i Finnmark og Hallingskarvet i Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane), en utvidelse samt flere store landskapsvernområder og naturreservater, blant andre Hemmeldalen naturreservat og Sylan landskapsvernområde i Hedmark.