Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Åpningen av Haugesund Cargo Terminals

Statsminister Erna Solbergs tale på åpningen av Haugesund Cargo Terminals på Karmøy, 11. juni 2019.

Sjekkes mot framføring

Kjære alle sammen,
Hyggelig å være her i dag.

Dette er en stor dag for Karmsund Havn.

Og det er en stor dag for Vestlandet.

Den nye containerterminalen vil bidra til å styrke havnen som et viktig knutepunkt for gods.

Satsingen vil også skape arbeidsplasser og ringvirkninger for hele regionen ved å bidra til en positiv utvikling av næringslivet.

Norge er en liten, åpen økonomi som er helt avhengig av handel med andre land.

Og internasjonal handel er i stor grad preget av sjøtransport.

Vindmøllekomponentene som ligger lagret her borte kom ikke hit av seg selv.

Delene til tårnene er produsert i Kina og kom hit med båt, før de skal transporteres videre med mindre båter til Kvinesdal.

For at sjøtransporten skal fungere, trenger vi effektive havner.

Jeg setter stor pris på at næringsaktører og havner, slik som her på Karmøy, bidrar til å utvikle viktig havneinfrastruktur som kan håndtere gods på en effektiv og miljøvennlig måte.

Hvert år blir 6,5 millioner tonn gods i container lastet og losset i norske havner.

Containertransporten til sjøs i Norge har holdt seg ganske stabil de siste årene.

Men ikke her.

Containertransporten i Karmsund havn økt med 30-40 prosent årlig.

I 2017 var dette Norges 10. største containerhavn.

Med denne utbyggingen er det tydelig at dere har ambisjoner om å klatre oppover på den listen!

Ifølge prognosene vil godsmengden i Norge vokse betydelig i tiden fremover.

Det kan bety mange flere lastebiler på veiene.

Da er det viktig med en politikk som støtter opp under samfunnets behov for godstransport på en effektiv og bærekraftig måte.

Sjøtransport er den transportformen som gir lavest kostnader for samfunnet.

Færre ulykker, mindre støy, og mindre kø.

Mindre slitasje, lavere luftforurensing og mindre klimagassutslipp.

Derfor legger regjeringen til rette for at mer av godset kan transporteres til sjøs.

Om vi skal klare å oppfylle Norges klimamål, så må også de som transporterer gods til sjøs bidra.

Regjeringen vil snart legge frem en handlingsplan for grønn skipsfart.

Vi har en ambisjonen om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030.

Norge må gjennom en krevende omstilling for å innfri våre klimaforpliktelser.

Derfor er grønn omstilling av økonomien en av regjeringens hovedprioriteringer.

Vi er helt avhengige av at næringslivet bidrar til å nå disse målene.

Sjøtransporten har lange tradisjoner i Norge.

Men vi må hele tiden fornye oss.

Derfor er jeg glad for at Karmsund Havn tar i bruk ny teknologi og smarte løsninger.

Og for at dere legger til rette for at aktørene i havnen kan ta miljøvennlige valg.

Et godt eksempel på at norsk maritim næring er en viktig motor i den grønne omstillingen.

Her ligger det store muligheter for verdiskapning og for nye, norske arbeidsplasser.

Moderne infrastruktur med høy kvalitet, og effektive og sikre transportløsninger bidrar til å styrket verdiskaping og konkurransekraft for næringslivet.

Derfor er dette en festdag.

Jeg ønsker dere lykke til med satsingen. Gratulerer med dagen!

Og nå forstår jeg at det skal foregå en noe utradisjonell snorklipping.

Den involverer en statsminister og det som er Norges største mobile havnekran.

Da er det en glede å erklære Haugesund Cargo Terminals for åpnet!

Til toppen