Åpningen av Lutelandet vindkraftverk

Olje- og energiminister Terje Aasland holdt dette innlegget da han åpnet Lutelandet vindkraftverk på Korssundet i Fjaler kommune 24. oktober 2022.

Olje- og energiminister Terje Aasland åpnet Lutelandet vindkraftverk i Fjaler 24. oktober 2022.
Olje- og energiminister Terje Aasland åpnet Lutelandet vindkraftverk på Korssundet i Fjaler kommune 24. oktober 2022 sammen med utbygger Sogn og Fjordane Energi. Foto: Margrete Løbben Hanssen / OED

Sjekket mot fremføring. 

Kjære alle sammen!

Takk for at jeg fikk komme hit til Fjaler.

Med flott landskap, flotte mennesker og ikke minst, gleden av å åpne Lutelandet Vindkraftverk.

Gratulerer med dagen til eiere, utbyggere og innbyggere!

Det er på mange måter et imponerende anlegg vi åpner i dag:

Med gode og stabile vindforhold skal de ni turbinene produsere fornybar energi til om lag 9000 husstander.

Det gir arbeidsplasser og verdiskapning, og sammen med et nytt strømnett, legger det til rette for videre industri og næringsutvikling.

Vindkraftutbygging ikke er fritt for konflikt, det gjelder også her, men vi vet at utbygger har etter beste evne tilpasset prosjektet til landskap og miljø, og kartlagt klimaavtrykk i byggefasen.

Positivt er det også at Sogn og Fjordane Energi har opprettet Vind-vinn-midlene, en sponsorordning som skal fremme utvikling og bolyst i området.

Vi ser her i Fjaler det energipolitikken vår skal legge til rette for.

Etter en pause på tre år har vi åpnet opp for behandling av konsesjoner for nye vindkraftprosjekter igjen. Derfor er det nå slik at kommunene skal samtykke til behandling av konsesjonssøknadene.

Vi trenger mer fornybar kraft både for å bidra til å løse kraftsituasjonen vi er i nå, men også på lengre sikt for å bygge grønne industrier og arbeidsplasser.

Hvor målet er en trygg og effektiv kraftforsyning for folk og industri, som bygges ut på en gradvis og skånsom måte i samspill med viktige forbruker- og miljøinteresser.

Vi vet at vindkraft på land er teknologien med lavest gjennomsnittlig utbyggingskostnad i Norge og kan gi et viktig bidrag til å øke fornybarproduksjonen.

Vindkraftsatsingen skal skje på lag med vertskommuner. Regjeringen har derfor foreslått at lokalsamfunn som stiller sine naturressurser til disposisjon for vindkraftutbygging, får mer igjen og blir sikret en rettmessig del av verdiskapingen.

Så kjære alle sammen,

Igjen, gratulerer med denne dagen og åpningen av Lutelandet Vindkraftverk.

La dette også være en anledning for en slags gjenåpning av rollen til vindkraft på land for de utfordringene og mulighetene vi har på kort og lang sikt.

Takk!