Apotekenes rolle i kommunenes koronavaksinasjon

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kommuner som ønsker det kan bruke apotekene til koronavaksinasjon. Standardavtale, refusjonstakst og oppgjørsordning er klart til bruk.

– Apotekene kan raskt bistå de kommunene som har behov for det. Departementet har fastsatt en refusjonstakst og etablert en oppgjørsordning for apotek som etter avtale bistår kommunene. Vi har også laget en standardavtale som kommunene kan ta i bruk hvis de ønsker bistand fra apotek. I tillegg har FHI laget en veileder til kommunene ved bruk av apotek i vaksinasjonsarbeidet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Mange kommuner er nå hardt presset, og jobber på spreng for å opprettholde tjenestetilbudet samtidig som vaksinasjonstakten skal økes markant. Denne avtalen er basert på kommunenes behov, og det er derfor positivt at de kommuner som har behov for det nå kan få bistand fra apotek for å få økt vaksinetempoet innenfor de nasjonale anbefalingene, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Apotek har farmasøyter med rekvireringsrett for koronavaksine og opplæring i vaksinasjon mot koronavaksinasjon.

– Både standardavtalen og oppgjørsordningen med Helfo er tiltak som både kommunene og apotekene har etterspurt for at samarbeidet skal bli enklere. Vi er glade for at vi har fått dette raskt på plass, slik at kommunene som ønsker bistand med vaksinasjonsarbeidet enkelt kan få det, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Med disse elementene på plass, ligger det godt til rette for at apotekene enkelt og effektivt kan bistå kommunene med koronavaksinasjon. Apotek over hele landet står klare når kommuner ber om støtte, sier administrerende direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund.

Gjennomføringen av koronavaksinasjon kan organiseres med de samarbeidspartnerne som kommunene ønsker å benytte. Kommunene bestemmer selv om de vil inngå avtaler med apotek. Samtidig er det viktig at kommunene ser på denne muligheten for å gi et mer tilgjengelig vaksinasjonstilbud til sine innbyggere. Det kan også avhjelpe på kapasitetsutfordringer i kommunene og bidra til raskere vaksinasjon av tredje dose.

FHI vil sende ut en informasjonspakke til kommunene.