Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Arbeidet med Perspektivmeldingen gjenopptas over sommeren

Perspektivmeldingen ble stanset da koronaviruset traff norsk økonomi i mars i år. Regjeringen går nå i gang med å oppdatere meldingen i lys av endrede økonomiske forutsetninger som følge av virusutbruddet, og tar sikte på at Perspektivmeldingen legges frem vinteren 2021.

– De utfordringene vi så i arbeidet med Perspektivmeldingen i fjor høst og i vinter, er like aktuelle fremover som de var før virusutbruddet. For å sikre et bærekraftig velferdssamfunn fremover må vi prioritere bedre og legge til rette for økt verdiskaping i Norge. Vi må inkludere flere i arbeidslivet og få flere til å stå lenger i arbeid. Da er det blant annet viktig at flere fullfører videregående skole og at vi sørger for kompetansepåfyll gjennom arbeidskarrieren, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Perspektivmeldingen som opprinnelig skulle legges frem våren 2020, ble utsatt på grunn av koronasituasjonen. Regjeringen tar nå sikte på å legge frem Perspektivmeldingen vinteren 2021.

– Vi har også i krisetid et ansvar for å ikke skyve en for stor del av regningen over på fremtidige generasjoner. Vi må sikre at krisetiltakene trappes raskt ned når det ikke lenger er behov for dem, sier finansministeren.

Arbeidet med perspektivmeldingen vil blant annet bygge på innspill fra utvalget «Norge mot 2025». Utvalget skal vurdere hvordan konsekvenser av virusutbruddet, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og de økonomiske mottiltakene vil påvirke utviklingen i norsk økonomi frem mot 2025 og skal leveres sine analyser første kvartal 2021.

 

Til toppen