Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna møter pressen

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna har innkalt til møte i forbindelse med arbeidskonflikten mellom Unio og staten.

Oppmøte: klokken 07.45, onsdag 5.juni
Sted: Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Akersgata 64

Husk gyldig legitimasjon (førerkort eller pass) og pressekort.

Pressekontakt:
Tlf: 916 73 519
Presse@aid.dep.no