Oppfølging av varslingssaken i Arbeidstilsynet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har som mål å bli ferdig med behandlingen av varslingssaken i Arbeidstilsynet i løpet av februar.

– Departementet tar saken på alvor og behandler varselet på en grundig måte. Av hensyn til både tilliten til Arbeidstilsynets viktige samfunnsoppdrag og arbeidssituasjonen for alle ansatte, er det samtidig svært viktig at behandlingen ikke trekker unødig ut i tid, sier ekspedisjonssjef Ragnhild Nordaas i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 

Departementet er i gang med å undersøke varselet om påståtte kritikkverdige forhold i Arbeidstilsynet. Utgangspunktet for behandlingen er de saksdokumenter departementet har mottatt i varselet og i redegjørelsen fra Arbeidstilsynets daværende direktør.

Som en del av departementets behandling av varselet innhenter vi også en ekstern juridisk vurdering fra advokatfirmaet Arntzen de Besche ved advokat Ingeborg Moen Borgerud.

Her er orienteringen som har gått til sakens parter om videre behandling og framdrift.