Avfall skal bli lønnsom ressurs

Mange typer avfall kan gjenvinnes og brukes til nye produkter. Europakommisjonens forordning om kriterier for når ulike typer avfall blir til produkt skal stimulere gjenvinningsmarkedet i EU og bidra til en mer ressurseffektiv økonomi. Miljøråd Knut Kroepelien rapporterer.

Den 31. mars ble det vedtatt en Kommisjonsforordning om kriterier for når kassert jern, stål og aluminium opphører å være avfall for igjen å bli regnet som produkter. Formålet er å stimulere til bedre håndtering av metallene i det internasjonale markedet uten å måtte forholde seg til avfallslovgivningen.

Diskusjonene har konsentrert seg om å lage klare, gode kriterier for forbehandling av metallene slik at de ikke medfører noen miljørisiko.

Neste steg blir å lage kriterier for fraksjoner som kobber, papir, glass og kompost. Det er kanskje særlig den siste fraksjonen som vil være krevende å få klare kriterier for.

Pressemeldingen finnes her og lenke til beslutningen vil etterhvert komme her.
 

Til toppen