Avgift på flyreiser

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Flertallspartiene på Stortinget har blitt enige om å innføre en avgift på flyreiser.

Avgiftens innretning skal først fastsettes gjennom Stortingets avgiftsvedtak. Inntil Stortingets innstilling foreligger kan ikke Finansdepartementet kommentere enkeltheter i forslaget. Nærmere regler fastsettes i forskrift som må sendes på høring.

Departementet tar sikte på at de nærmere bestemmelser om hvordan avgiften skal oppkreves m.v er fastsatt i tide til at avgiften kan innføres fra 1. april.