Avsparkskonferanse for Matnasjonen Norge

Regjeringen vil gjøre Norge internasjonalt kjent som en matnasjon, og inviterer nå til en digital konferanse for å diskutere oppfølging av strategien om Norge som matnasjon. Konferansen arrangeres 31. august kl. 10.00-12.30 og kan streames på regjeringen.no

– Norge har unike drikke- og matskatter i verdensklasse som flere bør få oppleve. Vi inviterer med oss et bredt spekter av aktører som skal gi synspunkt og inspirasjon til hvordan vi skal fortsette arbeidet regionalt for å gjøre Norge til en internasjonal anerkjent matnasjon, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Lokalmat
Regjeringens mål har vært å omsette lokalmat for over 10 milliarder innen 2025, målet er allerede nådd med god margin. Foto: Lisa Westgaard/Matmerk

Norsk mat og drikke skal lokke turister til landet

Regjeringens visjon for Matnasjonen Norge er at; "I 2030 er mat en kilde til matglede, stolthet, god helse og fellesskap i hele befolkningen, og er et synlig element i turistlandet Norge. Norge er internasjonalt kjent for en spennende matkultur, sin store sjømateksport og mat- og drikkeopplevelser med norske råvarer i verdensklasse."

Derfor inviterer regjeringen nå til en konferanse om hvordan vi best kan bidra til samarbeid for å bygge Norge som en matnasjon. Konferansen vil spesielt ta for seg hvordan regionene kan bidra for at vi skal oppnå visjonen. Landbruks- og matministeren, fiskeri- og sjømatministeren, helse- og omsorgsministeren og næringsministeren vil snakke om felles ambisjoner og planer for Matnasjonen Norge.

Skal diskutere fire sentrale tema for å nå visjonen:

På den digitale konferansen kan du se panelsamtaler som består av aktører som representerer bredden i Matnasjonen Norge. Felles for alle er at de skal se nasjonal og regional utvikling i sammenheng, og utfordre hverandre og tilhørerne til å tenke helhet og felles retning for den videre utviklingen av Matnasjonen Norge. Sammen skal de diskutere fire sentrale tema for at vi skal nå visjonen om Matnasjonen. 

  • Hvordan kan blå og grønn matsektor samarbeide bedre for å utnytte sine fortrinn for å skape større verdier og flere arbeidsplasser?
  • Hvordan kan vi samarbeide bedre for å styrke arbeidet med mat, kosthold og måltidsglede i befolkningen.? Her er fokus på barn, unge og eldre.
  • Hvordan skal vi bygge sterke mat- og reiselivsregioner?
  • Hvordan kan vi øke rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen?

Sett av tiden allerede nå. I august kommer det mer informasjon om konferansen.