Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Avtale mellom Norge og Russland om villaks i Finnmark

Klima og miljødepartement og Det føderale russiske fiskeribyrået har undertegnet en avtale om villaksforvaltning i Finnmark og Murmanskregionen. Avtalen innebærer at det fremtidige samarbeidet mellom Norge og Russland på dette området bringes inn i ryddige og forutsigbare former.

Dette skjer primært ved at det etableres en arbeidsgruppe med en forvalter og en forsker fra hvert land som gis felles retningslinjer for sin virksomhet. Gruppens mandat er bredt, og dekker alle relevante spørsmål knyttet til lakseforvaltning i de aktuelle områdene.

På norsk side vil arbeidsgruppen bestå av én representant fra Miljødirektoratet og én fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). Fra Russland vil det være én representant fra fiskeribyrået og én fra det russiske havforsknings­instituttet PINRO. Gruppen kan invitere representanter for frivillige organisasjoner til dialog og møter når dette er hensiktsmessig.

Det felles memorandumet kan du laste ned her (pdf).

Til toppen