Avtale om forsvarsmateriellsamarbeid undertegnet med Litauen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge undertegnet 19. november en avtale om forsvarsmateriellsamarbeid med Litauen. Avtalen legger til rette for videre utdyping av et samarbeid som har utviklet seg over flere år, opprinnelig basert på norske donasjoner og salg av overskuddsmateriell.

- Forsvarssamarbeidet med de baltiske land og Litauen er viktig for Norge, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. - Norge har siden de baltiske landene fikk sin frihet og selvstendighet tilbake på 1990-tallet vært en aktiv støttespiller i utviklingen av landenes militære forsvar. Ettersom landene har utviklet sin kompetanse og kapasitet har dette samarbeidet endret karakter og blitt mer likeverdig, noe denne avtalen er et tydelig uttrykk for.

Litauen har økt sitt forsvarsbudsjett betydelig i lys av den senere tids sikkerhetspolitiske utvikling i nærområdene. - Dette har bidratt til et økende potensial for samarbeid også om nyanskaffelser av forsvarsmateriell med tilhørende industrisamarbeid, avslutter forsvarsministeren.

Avtalen ble undertegnet av landenes materielldirektører.
Avtalen ble undertegnet av landenes materielldirektører. Foto: FD