Avtale om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons kulturpartnerskap

Norge undertegnet i dag en avtale, sammen med Finland, Latvia, Polen, Russland og Sverige, om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons kulturpartnerskap (Northern Dimension Partnership on Culture- NDPC).

Den nordlige dimensjons kulturpartnerskap er innrettet   mot kulturbasert næringsutvikling i dette området. Fra 2010 har kulturpartnerskapet   vært støttet av et lite sekretariat i Riga med én ansatt. Den nye avtalen   etablerer sekretariatet som et eget folkerettssubjekt, slik at det kan få   rettslig handleevne i vertsstaten og inngå kontrakter, kjøpe og selge fast eiendom osv. Sekretariatet skal ha de privileger og den immunitet som er nødvendig for   å ivareta sine funksjoner. 

- Jeg er glad for at sekretariatet til Den nordlige   dimensjons kulturpartnerskap blir gjort til et eget folkerettssubjekt i Riga.   Avtalen vil gjøre det lettere for sekretariatet å ivareta sin funksjon som   administrativ støtte til kulturpartnerskapet og gjøre det lettere for norske   kulturaktører å få tilgang til dette markedet. Det er positivt at landene i   dette området kan samarbeide innen kulturfeltet, sier kulturminister Trine   Skei Grande. 

Elleve land deltar i Kulturpartnerskapet. Avtale   om opprettelse av sekretariatet er, i tillegg til Norge, undertegnet av   Finland, Latvia, Polen, Russland og Sverige. Estland og Litauen ønsker ikke å   undertegne avtalen, men vil støtte sekretariatet gjennom frivillige tilskudd.   Norge betaler omlag 300 000 kroner årlig til samarbeidet. 

Det er Chargée d'affaires ved den norske   ambassaden i Latvia som undertegnet avtalen på vegne av Norge.

 

Til toppen