Avventer 2. dose for 12- til 15-åringer

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Siden starten av september har 12- til 15-åringer fått tilbud om én dose koranavaksine. Folkehelseinstituttet (FHI) har vurdert om de også skal få tilbud 2. dose, men anbefaler å avvente mer kunnskap. FHI skal gjøre en ny vurdering ved starten av 2022.

FHI vurderer at det ikke er grunnlag for å tilby andre vaksinedose til ungdom født 2006-2009 på nåværende tidspunkt. Dette begrunnes med at ungdom har lav risiko for alvorlig sykdom. Beskyttelsen mot alvorlig sykdom er opptil 85 % etter én dose og beskyttelsen varer sannsynligvis i minst 16 uker. Ettersom årskullene 2006-2009 har lavere forekomst av covid-19 enn eldre ungdom er det svakere grunnlag for to doser til denne gruppen for å begrense smittespredningen. Andre vaksinedose er også forbundet med høyere risiko for peri- og myokarditt (hjertepose- og hjertemuskelbetennelse), som særlig er sett hos yngre menn og gutter. Nordiske analyser vil gi mer utdypende informasjon om denne risikoen i løpet av den neste tiden.

I starten av 2022 vil FHI gjøre nye vurderinger med oppdatert kunnskap om alvorlige bivirkninger, sykdomsutviklingen og den samlede situasjonen før det eventuelt gis en anbefaling om dose to til denne aldersgruppen.

70 % av 12-15 åringer vaksinert med én dose. Gruppen 12-15 år utgjør rundt 260 000 personer, eller 4,8 prosent av befolkningen. Tre årskull tilhører ungdomsskolen (2008, 2007 og 2006), og ett årskull tilhører barneskolen (2009).