Barn og unge under 20 år kan trene som normalt

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Fra mandag 18. januar justerer regjeringen anbefalingene og åpner for at barn og unge under 20 år kan gjenoppta ordinær trenings- og fritidsaktivitet både ute og inne, men kamper, cuper og stevner må fortsatt utsettes. Samtidig anbefaler regjeringen at alt seriespill i toppidretten utsettes i to uker.

– Å få barn og unge i gang igjen har vært vår fremste prioritet, og jeg er veldig glad for at smittetallene nå tillater at barn og unge igjen kan trene og drive aktivitet i sine lokale idrettslag. Samtidig er smittesituasjonen veldig skjør, derfor har vi bedt Norges idrettsforbund om å henstille særforbundene om å utsette alt seriespill i toppidretten i to uker, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Regjeringen ønsker å minimere unødvendig forflytning på tvers av ulike kommuner og regioner. Det er på bakgrunn av dette at det anbefales at seriespillet i toppidretten utsettes med to uker.

For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger gjennomføres. Dette gjelder også kulturaktiviteter, som dans og drama via de kommunale kulturskolene. Kamper, cuper, og stevner må imidlertid fortsatt utsettes.

– Målet med tiltakene er at vi skal få smittetallene ned på et nivå som tillater at vi åpner opp ytterligere uten å risikere en ny stor nedstengning, sier Raja.

Situasjonen skal vurderes på nytt om to uker.

Veileder: Smittevern for idrett. Se kapittel 2 om Arrangementer, treningsareal og garderober  (Helsedirektoratet.no)

I områder med stort smittetrykk kan det være andre lokale anbefalinger og regler som gjelder, sjekk for din kommune.