Presseinvitasjon:

Lansering av bevaringsstrategien for kulturhistorisk viktige kirkebygg

Onsdag 21. februar lanserer barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) , finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap), bevaringsstrategien for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg.

Sted: Øysteinsalen, Erkebispegården i Trondheim.

Bevaringsstrategien som lanseres markerer starten på et nasjonalt løft for å ta vare på den fantastiske kulturskatten våre fredete og listeførte kirkebygg utgjør.

Regjeringen vil sikre at vi de neste 20 til 30 årene skal bruke inntil 500 millioner kroner årlig på å sette i stand kirkebygg gjennom utbytter fra Opplysningsvesenets fond og tilleggsbevilgninger over statsbudsjettet. Deretter vil utbytter fra Opplysningsvesenets fond gå til samme formålet.

Aldri før har vi sett tilsvarende satsing på å ta vare på historien vår.

Kirkene er en viktig del av den norske kulturarven og folkekirkene har i generasjoner vært en grunnstein i den lokale kirkelige aktiviteten og tradisjonene i lokalsamfunn i hele Norge. De forteller om opptil 1000 års kulturhistorie og viser også noe av det ypperste Norge har produsert innen arkitektur, kunst og håndverk.

Det er derfor et felles nasjonalt ansvar å ta vare på kirkebyggene rundt om i landet. Satsingen vil også bli et løft for byggenæringen og tradisjonshåndverket.

Program:

Kl. 10–11.30, Øysteinsalen, Erkebispegården i Trondheim.

  • Barne- og familieminister Kjersti Toppe, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap), bevaringsstrategien for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg
  • Preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit om den kirkelige (mer)verdien av satsingen
  • Riksantikvar Hanna Geiran om den kulturhistoriske og antikvariske (mer)verdien av satsingen
  • Hovedorganisasjonen KA. ved adm. dir. Marit Halvorsen Hougsnæs om betydningen for lokalkirken og kirkevergen som byggherre
  • Kjetil Tvedt, direktør NHO Byggenæringen og direktør Bjørgvin Thorsteinsson og avdelingsdirektør Rune Langaas i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) om (mer)verdien for byggenæringen og norsk tradisjonshåndverk

Statsrådene er tilgjengelig for intervju rett etter lanseringen før de vil dra videre på en «kirketurné» i området. De vil besøke kirker som er fredet eller listeført og som dermed vil få mulighet til å søke på midler fra fondet til bevaringen.

Første stopp er Buvik Kirke i Skaun, før turen går videre til Melhus Kirke. Deretter følger flere kirker i området, programmet oppdateres.

Se strømming av lanseringen.

Kontaktpersoner til pressen for reisen: 

  • Kommunikasjonsrådgiver fra Barne-, og familiedepartementet, Jonas Hågensen, tlf: 93 05 87 68.
  • Kommunikasjonsrådgiver fra Finansdepartementet, Celine Augdal, tlf: 95 84 71 56.