Vis heile kalenderen

09.02.2016

  • Utanriksministeren deltek på møte i Stortinget om bistandsrapport

    Børge Brende| regjeringen.no

    Sted: Stortinget

    Utanriksminister Børge Brende deltek på møte i Stortinget i samband med handsaminga av Riksrevisjonen sin rapport om bistand til godt styresett og antikorrupsjon i utvalde samarbeidsland.

    Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02