Barnehagefakta.no

Bedre hjelp til å velge barnehage

Nå kan de som skal søke barnehageplass, se hva andre foreldre mener om kvaliteten på barnehagene i kommunen. Samtidig får barnehagene bedre informasjon om hva foreldrene mener er viktig.

Resultatene fra landets største barnehageundersøkelse, foreldreundersøkelsen, blir nå å finne på nettstedet barnehagefakta.no.  I undersøkelsen har 86 000 foreldre blant annet svart på hvor fornøyde de er med barnehagens arbeid med barnets trivsel og utvikling,  informasjon, ute og innemiljø og forholdet mellom barn og voksne.

– For de som skal søke barnehageplass, er det viktig å vite hvor fornøyd foreldrene er med barnehagene i kommunen. Jeg mener alt som bidrar til mer åpenhet om tilbudet barna får er positivt, og derfor gjør vi resultatene fra foreldreundersøkelsen nå enkelt tilgjengelig på barnehagefakta.no, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Barnehagefakta.no

På nettstedet barnehagefakta.no ligger det allerede nøkkelinformasjon om blant annet antall barn per ansatt, ansattes utdanningsbakgrunn og oppholdsareal for hver enkelt barnehage. Nå kobles foreldreundersøkelsen, som dekker 2 200 barnehager, også opp for å gi et enda mer komplett bilde av barnehagetilbudet.

– Foreldrenes mening om barnehagen, sammen med annen viktig informasjon som sier noe om kvaliteten, gir et bedre grunnlag for å søke barnehageplass. I tillegg bør de som eier barnehagene  bruke tilbakemeldingene fra foreldrene i sitt arbeid med å gi alle barn en enda bedre barnehage, sier Røe Isaksen.  

De fleste er fornøyd, men noe kan bli bedre
Resultatene fra foreldreundersøkelsen skal først og fremst gi barnehagene et grunnlag for videre dialog med foreldrene og for å videreutvikle kvaliteten på tilbudet. Hovedfunnene på nasjonalt nivå viser at foreldre er fornøyde med barnehagen, men det er også noe som kan bli bedre:

  • Bare 55 prosent av foreldrene er helt enige i at de får god informasjon om hvordan barnet har det
  • En av tre foreldre er ikke veldig fornøyde med barnehagens mattilbud
  • En av ti mener barnehagen ikke legger nok til rette for barnets språkutvikling

Det er frivillig for barnehager å være med på foreldreundersøkelsen, og i overkant av en tredjedel av alle barnehager deltar i denne omgang.  

– Over tid håper jeg at alle foreldre får samme mulighet til å skaffe seg denne informasjonen ved at alle barnehager blir med på foreldreundersøkelsen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Nyttig informasjon
Informasjonen som presenteres på barnehagefakta.no rapporteres inn årlig av barnehagene selv, og kontrolleres av kommunen, fylkesmannen og Statistisk sentralbyrå. Nettsiden er laget av Utdanningsdirektoratet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Fristen for å søke barnehageopptak til høsten er 1. mars.

 

Til toppen