Bedre kunnskap om rettshjelps- og straffesaksutgifter

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statens utgifter til rettshjelp og straffesaker har økt kraftig de senere årene. Dette skyldes i hovedsak befolkningsvekst, økning i salærsatsene og økt saksmengde, viser en rapport fra Menon Economics.

Menon har analysert statens utgifter til fri rettshjelp og særskilte straffesaksutgifter i perioden 2008 til 2014. Rapporten viser også at kostnadene per sak på enkelte saksområder har økt.

– Vi er svært bekymret for de økte utgiftene til rettshjelp og straffesaker. Rapporten gir et viktig grunnlag for at departmentet skal kunne iverksette mest mulig treffsikre tiltak, sier statssekretær Ove Vanebo.  

Forslag til endringer i regelverket

Menon Economics foreslår flere endringer i regelverket, blant annet:

  • Innføring av stykkpris på bistandsadvokaters arbeid i fengslingsfasen
  • Løpende forhåndsgodkjenning av adokatsalærer i straffesaker
  • Gradert inntektsgrense for behovsprøvde saker med fri rettshjelp. 

Departementet vil nå gå gjennom rapporten fra Menon, undersøke hvor det er behov for ytterligere utredning  og vurdere tiltak for å bedre kontrollen over kostnadene. 

Les rapporten her (PDF)