Behov for å bosette 7000 flere flyktninger enn ventet i kommunene

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Krigen i Ukraina gjør at det kommer flere flyktninger. Det betyr at norske kommuner blir bedt om å bosette 7 000 flere enn de så langt har takket ja til.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen under pressetreffet om flyktningssituasjonen i Norge
Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen under pressetreffet om flyktningssituasjonen i Norge Foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– Krigen i Ukraina fortsetter, og millioner av mennesker er sendt på flukt. Også i år er behovet for å ta imot og bosette flyktninger svært stort. Vi må nå planlegge for å bosette enda flere enn vi tok utgangspunkt i før jul. Derfor går det i dag ut et brev der vi ber kommunene om å øke antallet de skal bosette i år, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Bakgrunnen for at det nå går ut en ny anmodning, er at det har kommet flere til Norge og at en del kommuner har tatt imot færre flyktninger enn de ble bedt om i vår.

Vår viktigste jobb

Nye tall fra Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting legger til grunn et behov for å bosette 38 000 flyktninger fra Ukraina og resten av verden i 2023. Så langt har norske kommuner vedtatt å bosette 31 000 flyktninger i år.

– Kommunene har gjort en enorm innsats så langt. Jeg håper vi kan fortsette å holde trykket oppe, og at kommunene svarer positivt på å ta imot flere enn det de har gjort vedtak om til nå. Jeg forstår at dette er krevende, samtidig er det noe av det viktigste vi gjør nå, sier Mjøs Persen.

Statsråden informerte alle landets kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere i et møte fredag.

Bidrar til god bosetting

I revidert nasjonalbudsjett i mai fremmet regjeringen en rekke forslag som skal bidra til å bosette flere og sørge for at flyktninger kommer ut i arbeid og aktivitet.

– Vi ønsker å imøtekomme kommunenes behov. Derfor foreslår vi blant annet å gi mer til kommuner som bosetter flere flyktninger enn de ble anmodet om før jul, mer penger til norskopplæringen og midlertidig gjeninnføring av tilskudd til kommunale utleieboliger, sier Mjøs Persen.

Forslagene er en del av de 6 milliardene ekstra til ukrainske flyktninger som fremmes i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.