Behov for bærekraftige energisystemer

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I år innledet statsminister Erna Solberg Høstkonferansen, som arrangeres av Olje- og energidepartementet og Statoil i samarbeid med Det internasjonale energibyrået (IEA).

800 energi-interesserte deltakere var mandag samlet i Det Norske Teater  i Oslo. IEAs leder Fatih Birol la frem hovedpunktene fra årets utgave av World Energy Outlook. IEA anslår at fossile energikilder vil forbli dominerende i mange tiår framover. Ifølge IEAs hovedscenario vil global energietterspørsel vokse med 32 prosent fra 2013-2040. Veksten kommer fra ikke-OECD land.Høstkonferansen

(Paneldebatt på Høstkonferansen. Fra venstre: Fatih Birol fra IEA, Anita Marangoly George fra Verdensbanken, Eldar Sætre fra Statoil og statsråd Tord Lien. Foto: EBM/OED)  

Statsråd Lien diskuterte i paneldebatten utfordringene knyttet til energi og klima, samt Norges rolle som en stabil og forutsigbar energileverandør. I IEAs hovedscenario vokser etterspørselen etter alle fossile kilder, men gass vokser desidert raskest.

-  Verden vil trenge mer energi, og mer bærekraftige energisystemer. Gass vil ha en viktig rolle som erstatning for kull og som støtte for variable fornybare energikilder som sol og vind. Slik kan gass bidra både til å redusere globale klimagassutslipp og til en sikker, konkurransedyktig og pålitelig energiforsyning, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Elektrisitetsetterspørselen øker med mer enn 70 pst. fra 2013-2040. I 2040 vil 550 millioner mennesker fortsatt ikke ha tilgang til elektrisitet.Statsminister Erna Solberg

(Statsminister Erna Solberg under Høstkonferansen. Foto: EBM/OED)