Bent Høie besøker Østfold onsdag 2. august

Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker Sykehuset Østfold, Capio Anoreksi Senter i Fredriksstad og Søsterveien omsorgsbolig i Halden onsdag 2. august.

Program

11.00-12.30: Sykehuset Østfold, Kalnesveien 300, 1714 Grålum
Statsråden møterpasienter og ansatte i sikkerhetsseksjonen ved sykehuset. Seksjonen behandler pasienter med alvorlig psykisk lidelse og voldsproblematikk med mål om å redusere faren for nye alvorlige hendelser.

Bent Høie besøker også simuleringssenteret, der ansatte trener på å håndtere utagerende situasjoner. Målet er å gi ansatte trygghet i vanskelige situasjoner og å redusere bruken av tvang. Statsråden får demonstrert hvordan de trener.

Media kan være tilstede i simuleringssenteret, men ikke være med inn i sikkerhetsseksjonen.

13.00-14.00: Capio Anoreksi Senter, Jens Wilhelmsens gate 1, 1671 Kråkerøy (helsehuset i Fredriksstad)
Privat behandlingsinstitusjon som tilbyr spesialisert behandling til unge pasienter med alle former for spiseforstyrrelser. Behandlingen er svært etterspurt. Senteret har driftsavtale med Helse Sør-Øst, men er også godkjent som en leverandør i ordningen Fritt behandlingsvalg.

Bent Høie får omvisning på senteret og muligheten til å snakke med en eller flere pasienter. Han vil få høre mer om behandlingstilbudet, og viktigheten av å ha et mangfold av private, ideelle og offentlige helsetilbud.

Media ikke kan være tilstede i samtalen med pasienten, men ansatte og leder av senteret er tilgjengelig for intervju.

15.45-16.30: Søsterveien omsorgsbolig, Kjærlighetsstien 32, 1781 Halden
Privat boende i egen husholdning i 37 leiligheter, med hjemmebaserte tjenester og personale på huset hele døgnet. Brukergruppen er fra ca. 40 år til 99 år, med varierende diagnoser og behov. Omsorgsboligen har godt samarbeid med videregående skole i prosjektet Livsglede for eldre og en ansatt øremerket til aktiviteter for demente i omsorgsboligene.

Halden kommune og Søsterveien omsorgsbolig har fulgt oppfordringen til regjeringen om å flytte middagen til klokka 16. Resultatet er at beboerne er roligere, mer våkne og spiser bedre. Det er større ro i avdelingen generelt. Bent Høie skal spise middag med beboerne på Søsterveien omsorgsbolig. Halden kommune har også et eget prosjekt om ernæring for eldre, med mål om best mulig oppfølging av hver enkelt. Statsråden vil høre mer om hva de gjør for å gi de eldre god og riktig mat, og hindre underernæring.

Pressen er velkommen til å delta og statsråden er tilgjengelig for kommentarer. 

Til toppen