Ber Sjøfartsdirektoratet prioritere "barnehagebåter"

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Jeg har bedt Sjøfartsdirektoratet om å prioritere arbeidet med et nytt regelverk som blant annet gjelder for barnehager, skoler og leirskoler som tar med barna i båt, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Bakgrunnen er en rekke oppslag i media den siste tiden om at barnehager, skoler, leirskoler ikke lenger kan ta med barna i båt. Det er Sjøfartsdirektoratet som vurderer hva som er et forsvarlig sikkerhetsnivå, avhengig av hva båtene skal brukes til.

- Jeg ønsker ikke at en aktivitet som lærer barn og unge mer om sjøvett skal forsvinne. Dette er fremtidens fritidsbåtbrukere. Jo tidligere de lærer hvordan man bør oppføre seg på sjøen, jo bedre, sier næringsministeren.

Han understreker samtidig at det også er viktig å sørge for god sikkerhet for barn og unge i en opplæringssituasjon.

I løpet av høsten vil Sjøfartsdirektoratet sende på høring et forslag om endringer i regelverket for fartøy som fører inntil 12 passasjerer. Næringsministeren oppfordrer de som har synspunkter om å sende høringsinnspill til direktoratet. Målet er at aktiviteten kan fortsette, samtidig som sikkerheten ivaretas.

Nå har næringsministeren bedt om fortgang i saken.

- Et nytt regelverk må være på plass i løpet av våren 2019, og det bør gis en åpning for at de som i dag tar barn med på turer i regi av for eksempel barnehager kan fortsette med denne aktiviteten til et nytt regelverk er på plass, sier han.

- Vi håper vi kan finne en god løsning som alle kan leve godt med, og som sikrer at barn og unge fortsatt kan lære om sjøen og sjøvett. Hvis ikke det lar seg gjøre, er det også et alternativ å se på selve regelverket i en stortingsmelding om sjøsikkerhet som departementet jobber med, sier Røe Isaksen.