Vis hele kalenderen

31.08.2015

 • Besøke Sandefjord kommune sammen med NHO

  Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Adresse: Nygårdsveien 82, Sandefjord

  Sted: Sandefjord

  Statsråden besøker Sandefjord kommune og veilednings- og formidlingsbedriften Fønix sammen med NHO.

  Formålet med besøket er å fremheve et samarbeid mellom staten og NHO om introduksjonsordningen. Samarbeidet skal blant annet bidra til at kommunene kan få til mer arbeidsretting og bedre samarbeid med lokalt næringsliv om introduksjonsordningen.